Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat

1. Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, sport

Componenţă:

1. LAZAR AUREL IOAN
2. ALBU NICOLAE
3. ALBU ILIE
4. OPREA ARTENIE OCTAVIAN
5. GIURCULEŢ IOAN

2. Comisia pentru activităţi economico – financiare, munca şi protecţie socială

Componenţă:

1. MILEA IOAN
2. TOPÎRCEAN DUMITRU
3. RODEANU ELENA SIMONA
4. MUNTEAN PETRU
5. BORDEANU NICOLAE

3. Comisia pentru activităţi social – culturale – culte, învăţământ,
sănătate şi familie, protecţie copii

Componenţă:

1. VERDE GHEORGHE
2. BIRIŞ VALENTIN
3. MUNTEAN IOAN

Primaria Comunei Orlat