Componența Consiliului Local Orlat – Primăria Comunei Orlat