Hotărâri

HOTARARI  2018

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 18 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 22 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 16 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 22 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 21 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 18 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 19 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 29 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 32 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 24 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 25 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 30 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 28 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (163,1 KiB, 33 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 27 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 28 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 28 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 28 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 31 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 52 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 57 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 47 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 81 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 52 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 66 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 44 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 52 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 59 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 55 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 60 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 60 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 50 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 87 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 70 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 80 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 52 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 78 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 83 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 82 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 85 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 74 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 77 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 85 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 73 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 75 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 78 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 64 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 70 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 81 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 71 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 69 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 93 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 87 hits)

 

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 90 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 98 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 84 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 84 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 80 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 98 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 90 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 116 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 106 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 143 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 94 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 98 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 119 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 99 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 106 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 117 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 99 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 185 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 116 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 114 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 133 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 101 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 142 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 143 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 113 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 191 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 136 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 133 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 121 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 166 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 94 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 104 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 112 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 107 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 131 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 214 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 126 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 125 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 164 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 181 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 114 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 153 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 132 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 120 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 119 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 124 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 110 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 131 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 108 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 197 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 161 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 152 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 115 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 131 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 126 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 111 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 115 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 136 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 122 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 115 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 119 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 114 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 101 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 127 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 115 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 142 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 111 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 131 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 172 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 116 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 110 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 116 hits)

 

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 139 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 112 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 126 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 123 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 130 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 139 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 129 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 134 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 135 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 106 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 123 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 117 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 126 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 161 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 117 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 117 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 126 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 129 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 127 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 136 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 123 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 135 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 117 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 135 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 133 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 108 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 133 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 137 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 121 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 120 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 135 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 137 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 125 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 115 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 158 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 106 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 128 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 128 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 246 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 130 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 123 hits)

 

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 134 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 190 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 114 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 125 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 109 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 134 hits)

 

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 111 hits)

 

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 105 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 117 hits)

 

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 113 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 125 hits)

 

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 110 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 127 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 125 hits)

 

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 119 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 168 hits)

 

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 227 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 118 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 123 hits)

 

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 111 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 124 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 133 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 123 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 115 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 130 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 115 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 122 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 107 hits)

 

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 130 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 117 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 116 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 114 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 122 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 114 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 122 hits)

 

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 126 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 134 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 116 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pa anul 2015 (212,8 KiB, 124 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 127 hits)

 

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 120 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 158 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 121 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 238 hits)

 

 

 

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 278 hits)