Comisii

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat

1. Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism, sport

Componenţă:

1. LAZAR AUREL IOAN
2. ALBU NICOLAE
3. ALBU ILIE
4. OPREA ARTENIE OCTAVIAN
5. GIURCULEŢ IOAN

2. Comisia pentru activităţi economico – financiare, munca şi protecţie socială

Componenţă:

1. TOPÎRCEAN DUMITRU
2. RODEANU ELENA SIMONA
3. MUNTEAN PETRU

4. BORDEANU NICOLAE
5. TOPÎRCEAN ELENA

3. Comisia pentru activităţi social – culturale – culte, învăţământ,
sănătate şi familie, protecţie copii

Componenţă:

1. VERDE GHEORGHE
2. BIRIŞ VALENTIN
3. MUNTEAN IOAN

Primaria Comunei Orlat