Hotărâri

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 11 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 13 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 12 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 13 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 28 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 30 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 23 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 14 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 16 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 16 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 10 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 10 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 43 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 43 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 45 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 40 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 46 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 20 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 36 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 44 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 23 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 21 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 16 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 32 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 24 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 15 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 16 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 21 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 61 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 65 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 60 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 53 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 72 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 63 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 50 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 48 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 37 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 62 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 41 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 54 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 70 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 53 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 50 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 52 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 47 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 55 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 53 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 45 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 42 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 42 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 46 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 43 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 41 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 46 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 55 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 47 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 46 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 52 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 77 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 46 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 60 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 82 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 81 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 74 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 83 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 84 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 78 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 76 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 80 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 76 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 82 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 86 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 92 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 89 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 129 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 95 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 110 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 125 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 118 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 84 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 74 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 87 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 98 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 103 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 93 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 92 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 68 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 101 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 100 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 91 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 95 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 94 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 107 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 109 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 86 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 83 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 101 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 91 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 93 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 95 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 88 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 82 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 97 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 100 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 116 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 106 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 97 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 96 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 105 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 120 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 114 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 95 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 92 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 107 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 87 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 100 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 100 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 101 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 96 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 99 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 120 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 139 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 118 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 114 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 122 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 122 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 118 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 123 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 128 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 106 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 112 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 131 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 120 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 107 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 109 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 176 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 150 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 141 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 135 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 147 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 153 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 148 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 152 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 130 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 125 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 142 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 132 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 130 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 148 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 134 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 139 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 138 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 150 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 156 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 139 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 125 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 128 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 195 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 185 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 235 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 200 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 179 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 183 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 201 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 788 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 170 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 166 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 161 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 169 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 147 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 156 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 160 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 148 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 166 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 220 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 163 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 203 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 181 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 172 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 167 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 197 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 223 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 188 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 214 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 207 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 192 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 216 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 191 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 187 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 171 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 188 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 177 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 211 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 221 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 190 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 217 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 239 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 324 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 194 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 187 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 223 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 237 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 236 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 217 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 211 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 244 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 228 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 278 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 206 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 242 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 234 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 263 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 248 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 275 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 239 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 246 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 263 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 239 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 251 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 238 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 252 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 247 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 252 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 223 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 247 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 238 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 273 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 253 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 239 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 241 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 231 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 264 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 251 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 297 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 256 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 318 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 241 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 255 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 291 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 253 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 261 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 282 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 257 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 361 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 269 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 276 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 291 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 231 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 299 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 303 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 287 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 361 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 297 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 298 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 288 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 333 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 248 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 252 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 266 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 259 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 303 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 390 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 297 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 295 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 391 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 459 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 287 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 322 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 303 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 284 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 293 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 295 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 275 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 292 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 248 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 546 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 464 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 312 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 271 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 295 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 276 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 284 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 264 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 290 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 270 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 265 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 278 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 269 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 252 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 284 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 269 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 308 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 259 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 315 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 346 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 271 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 268 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 262 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 258 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 289 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 279 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 268 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 256 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 282 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 269 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 283 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 268 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 298 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 283 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 305 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 274 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 249 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 305 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 313 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 273 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 263 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 282 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 371 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 253 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 273 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 276 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 271 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 293 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 267 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 337 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 276 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 251 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 255 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 287 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 287 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 290 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 303 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 266 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 299 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 275 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 302 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 265 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 263 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 293 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 294 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 326 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 270 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 265 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 249 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 255 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 305 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 261 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 288 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 266 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 270 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 274 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 288 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 264 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 241 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 259 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 274 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 279 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 261 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 290 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 294 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 251 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 301 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 264 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 261 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 481 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 265 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 273 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 255 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 260 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 254 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 273 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 283 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 338 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 266 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 286 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 261 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 288 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 258 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 266 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 266 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 262 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 281 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 244 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 264 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 271 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 245 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 259 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 257 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 272 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 252 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 297 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 258 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 328 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 269 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 467 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 269 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 260 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 256 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 287 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 266 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 284 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 292 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 257 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 261 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 300 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 292 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 262 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 265 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 276 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 262 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 272 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 286 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 264 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 258 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 300 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 273 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 268 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 280 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 278 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 301 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 277 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 276 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 274 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 302 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 298 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 262 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pa anul 2015 (212,8 KiB, 268 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 285 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 303 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 263 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 300 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 304 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 261 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 490 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 545 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support