Hotărâri

HOTARARI  2022

Hotarari sedinta ordinara 27.09.2022

  Hot. modificare art 1 din Hot nr. 54 din 2022 participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (26,1 KiB, 2 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 T4 (374,1 KiB, 5 hits)

  Hot. aprobare vanzare fara licitatie publica teren str Garii 2022 (31,8 KiB, 3 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 septembrie (75,5 KiB, 2 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092022 (48,0 KiB, 3 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2022 (68,5 KiB, 3 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV septembrie 2022 (85,0 KiB, 3 hits)

  HOT. transformare post vacant 2022 (55,5 KiB, 2 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii septembrie 2022 (125,0 KiB, 2 hits)

Hotarari sedinta ordinara 31 august 2022

  Hot mandatare Primar Orlat pentru reprezentare AGA APA CANAL SIBIU 2022 (47,5 KiB, 15 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Apa (63,5 KiB, 17 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Canalizare (63,0 KiB, 15 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2022 (147,5 KiB, 15 hits)

  Hot. delegarea gestiunii serviciilor de apa si canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A. 2022 (143,0 KiB, 6 hits)

  Hot. participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (24,4 KiB, 6 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082022 (47,5 KiB, 6 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii august 2022 (125,0 KiB, 8 hits)

Hotarari sedinta ordinara 21 iulie 2022

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,4 KiB, 22 hits)

  Formularul 15 2021 2 (24,7 KiB, 22 hits)

  Hot. completare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (54,0 KiB, 24 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072022 (48,0 KiB, 27 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2022 (75,5 KiB, 20 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 20.05.2022 (1) (17,4 KiB, 18 hits)

hotarari sedinta ordinara 23 iunie 2022

  HOT. schimbare denumire din Camin cultural in Casa de cultura Stelian Stoica 2022 (50,0 KiB, 32 hits)

  HOT. presedinte sedinta 062022 (47,5 KiB, 25 hits)

hotarari sedinta ordinara 31.05.2022

  Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (95,5 KiB, 41 hits)

  Hot mandatare Primar vot AGA impotriva ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (47,1 KiB, 36 hits)

  HOt mandatare primar vot AGA impotriva incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (50,8 KiB, 33 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA impotriva modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (40,4 KiB, 32 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (49,0 KiB, 35 hits)

  HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (50,0 KiB, 36 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2022 (148,0 KiB, 36 hits)

  HOT. presedinte sedinta 052022 (47,5 KiB, 30 hits)

  HOT. transformare post guard 2022 (52,5 KiB, 36 hits)

  HOT. transformare post SVSU 2022 (52,5 KiB, 41 hits)

hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022 + pv sedinta ordinara 31 martie 2022

  ANEXE SALIGNY GAZ ORLAT (20,5 KiB, 54 hits)

  deviz general HCL 29 (2,4 MiB, 54 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (78,5 KiB, 56 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,7 KiB, 46 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (69,5 KiB, 49 hits)

  HOT. presedinte 042022 extr (48,0 KiB, 44 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (104,0 KiB, 53 hits)

  pv 032022 (38,8 KiB, 50 hits)

hotarari sedinta ordinara martie 2022

  PROIECT ACT ADITIONAL MODIFICARE CONTRACT DELEGARE Nr 9 din 15.05.2009 (5,9 MiB, 59 hits)

  PAAR CONTINUT 2022 anexa nr. 1 la HCL nr. 26 din 31.03.2022 (1,0 MiB, 67 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (129,5 KiB, 70 hits)

  Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (22,1 KiB, 56 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032022 (93,5 KiB, 62 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (136,5 KiB, 56 hits)

  HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (51,5 KiB, 59 hits)

  Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (70,0 KiB, 58 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 24 februarie 2022

  HOT. cont executie buget local trim IV 2021 (148,0 KiB, 73 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2022 (57,0 KiB, 65 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar general pentru anul 2021 (48,0 KiB, 72 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2022-2023 (57,0 KiB, 69 hits)

  HOT. presedinte 022022 extr (48,0 KiB, 66 hits)

  Hot. Rectificare buget an 2022 pentru scoala (68,5 KiB, 61 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2022 (75,5 KiB, 63 hits)

Hotarari sedinta ordinara februarie 2022 + pv sedinta extraoridnara ianuarie 2022

  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 74 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,1 KiB, 79 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 75 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 75 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (180,5 KiB, 72 hits)

  HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in Comuna ORLAT judetul Sibiu ADI ECO 2022 (54,0 KiB, 65 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2022 (54,5 KiB, 68 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (86,0 KiB, 73 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (24,9 KiB, 60 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (67,0 KiB, 69 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022022 (47,0 KiB, 63 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (65,5 KiB, 68 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (61,5 KiB, 69 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (125,0 KiB, 72 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 (17,2 KiB, 69 hits)

hotarari sedinta extraordinara 7 ianuarie 2022

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2021 (52,5 KiB, 90 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2022 (112,5 KiB, 101 hits)

  HOT. presedinte 012022 extr (47,5 KiB, 90 hits)


HOTARARI  2021

hotarari sedinta ordinara 22 decembrie 2021

  HOT. plan de actiuni 2022 (80,0 KiB, 97 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122021 (47,5 KiB, 80 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV decembrie 2021 (87,0 KiB, 89 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV decembrie 2021 (72,0 KiB, 88 hits)

  HOT. taxe locale 2022 (344,5 KiB, 118 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2021 (126,0 KiB, 94 hits)


  HOT.modificare organigrama +stat de functii noiembrie 2021 (125,0 KiB, 87 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV noiembrie 2021 (69,5 KiB, 92 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV noiembrie 2021 (88,5 KiB, 90 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112021 (47,5 KiB, 95 hits)

  HOT. mandatare primar semnare parteneriat destinatie ecoturistica Marginimea Sibiului 2021 (25,5 KiB, 84 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2021 (64,7 KiB, 82 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2021 (148,0 KiB, 86 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 90 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 90 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2021 - 2022 (22,4 KiB, 90 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat (76,5 KiB, 111 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei (75,0 KiB, 102 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat (76,0 KiB, 99 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUD 2021 Lungu Florentin Alin Construire locuinta P+E ,bransamente utilitati (47,5 KiB, 105 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ 2021 PFA Cinezan Lucian Construire bungalow, bransamente utilitati (47,0 KiB, 106 hits)

  HOT. modificare componenta comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2021.doc (91,3 KiB, 92 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102021 (47,5 KiB, 100 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2021 (80,0 KiB, 101 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2021 (54,5 KiB, 93 hits)

  HOT. presedinte 102021extr (47,5 KiB, 98 hits)

  FORMULAR 15 AUGUST 2021 (37,5 KiB, 104 hits)

  Formular program_investitii_buget 2021 (368,4 KiB, 110 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta ajustare septembire 2021 (61,0 KiB, 108 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune CMI DR GATA CARMEN - SAN DR GATA SRL 2021 (57,5 KiB, 108 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reparatii capitale cladire Primarie 2021 (56,0 KiB, 104 hits)

  HOT. Acord cooperare serviciu gestionare caini fara stapan 2021 (48,0 KiB, 108 hits)

  HOT. aprobare contributie fond solidaritate 2021 (24,9 KiB, 102 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Garii 3 loturi septembrie 2021 (56,0 KiB, 106 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2021 (57,0 KiB, 110 hits)

  HOT. incetare mandat consilier Olariu Constantin Alexandru 2021 (82,0 KiB, 106 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092021 (47,5 KiB, 105 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2021 (77,0 KiB, 116 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru aprobat sedinta septembrie CL actualizat 17.09.2021 final (1) (17,9 KiB, 99 hits)

  pv 082021. (41,6 KiB, 94 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii trim III an 2021 (61,5 KiB, 131 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082021 (47,0 KiB, 109 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit incepand cu 1 septembrie 2021 (71,0 KiB, 115 hits)

  HOT. atestare apartenenta la domeniul privat teren str. Nouă 3 loturi 2021 (55,5 KiB, 145 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Instalatie incalzire spatii inchiriate Dispensar 2021 (56,0 KiB, 118 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii august 2021 (125,0 KiB, 162 hits)

  HOT. presedinte 082021extr (47,5 KiB, 128 hits)

  HOT. nomenclator stradal Orlat 2021 schimbare denumire strada Sergiu Cipariu (317,0 KiB, 186 hits)

  HOT. acordare mandat Primar reprezentare AGA ASOCIATIA DE APA SIBIU 2021. (42,5 KiB, 134 hits)

  HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (44,5 KiB, 131 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2021 (143,5 KiB, 150 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072021 (47,5 KiB, 129 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2021 (101,5 KiB, 148 hits)

  anexa 1 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (9,2 MiB, 182 hits)

  anexa 2 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (21,0 MiB, 141 hits)

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 153 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 167 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 151 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 147 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 130 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 195 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 160 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 164 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 169 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 190 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 187 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 178 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 187 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 178 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 144 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 174 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 169 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 173 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 146 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 230 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 203 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 225 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 212 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 207 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 190 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 239 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 211 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 240 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 202 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 215 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 262 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 213 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 225 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 240 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 227 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 230 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 214 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 220 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 201 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 223 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 208 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 219 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 214 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 256 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 200 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 211 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 234 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 244 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 229 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 246 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 261 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 221 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 231 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 217 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 219 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 214 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 210 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 277 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 269 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 210 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 257 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 246 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 234 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 245 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 262 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 236 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 230 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 273 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 249 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 224 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 201 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 232 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 364 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 221 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 233 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 270 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 277 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 277 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 265 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 292 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 274 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 265 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 290 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 245 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 271 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 247 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 246 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 260 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 240 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 255 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 290 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 293 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 273 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 271 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 266 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 316 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 297 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 278 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 281 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 257 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 447 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 267 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 270 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 291 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 268 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 255 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 261 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 265 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 296 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 277 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 262 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 269 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 306 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 337 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 306 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 269 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 279 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 289 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 278 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 277 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 285 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 311 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 286 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 328 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 329 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 316 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 334 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 324 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 361 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 332 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 313 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 334 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 351 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 469 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 335 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 329 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 318 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 371 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 337 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 375 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 369 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 427 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 346 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 314 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 345 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 561 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 378 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 329 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 349 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 300 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 349 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 357 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 359 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 340 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 349 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 380 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 367 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 350 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 347 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 364 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 324 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 365 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 341 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 370 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 310 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 346 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 341 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 444 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 422 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 443 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 403 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 385 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 463 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 424 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 395 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 423 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 417 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 387 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 400 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 413 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 443 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 420 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 396 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 474 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 510 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 515 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 526 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 527 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 547 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 508 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 540 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 554 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 479 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 529 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 561 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 552 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 492 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 495 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 594 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 539 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 525 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 564 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 570 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 574 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 540 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 555 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 512 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 554 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 547 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 530 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 503 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 526 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 564 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 558 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 521 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 566 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 571 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 547 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 526 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 507 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 632 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 586 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 646 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 616 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 600 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 619 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 611 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 1.196 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 564 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 568 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 582 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 603 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 546 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 559 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 545 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 540 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 557 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 697 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 562 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 596 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 616 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 550 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 552 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 626 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 647 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 635 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 622 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 604 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 601 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 661 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 651 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 589 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 564 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 581 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 554 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 624 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 628 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 604 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 594 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 680 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 853 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 592 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 570 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 646 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 651 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 648 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 625 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 595 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 656 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 679 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 678 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 577 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 679 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 659 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 713 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 684 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 698 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 686 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 657 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 705 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 672 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 641 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 626 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 661 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 665 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 676 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 629 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 673 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 654 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 691 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 665 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 632 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 633 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 623 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 678 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 637 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 693 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 655 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 704 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 663 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 654 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 725 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 638 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 685 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 698 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 674 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 778 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 650 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 703 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 696 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 615 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 722 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 726 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 689 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 810 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 686 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 703 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 692 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 769 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 630 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 645 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 656 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 653 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 786 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 828 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 700 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 716 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 812 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 879 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 724 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 773 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 708 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 716 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 697 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 697 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 670 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 682 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 671 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 1.178 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 1.140 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 697 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 677 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 691 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 687 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 717 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 679 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 742 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 675 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 663 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 686 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 679 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 670 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 674 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 664 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 722 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 638 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 708 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 762 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 701 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 655 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 680 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 653 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 674 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 650 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 676 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 629 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 678 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 676 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 702 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 684 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 651 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 700 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 675 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 741 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 684 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 685 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 674 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 698 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 705 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 648 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 653 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 655 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 894 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 683 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 662 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 667 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 675 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 656 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 682 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 678 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 633 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 675 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 641 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 630 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 708 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 688 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 694 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 724 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 681 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 733 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 718 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 718 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 689 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 628 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 680 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 706 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 757 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 660 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 640 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 631 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 660 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 720 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 670 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 682 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 649 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 665 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 695 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 690 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 619 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 657 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 649 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 672 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 667 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 695 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 704 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 646 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 676 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 655 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 673 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 860 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 644 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 629 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 696 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 662 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 637 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 662 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 776 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 652 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 664 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 719 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 621 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 645 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 638 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 637 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 654 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 587 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 654 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 654 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 654 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 647 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 617 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 663 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 628 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 674 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 690 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 613 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 738 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 670 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 861 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 689 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 630 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 621 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 680 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 669 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 671 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 627 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 667 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 677 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 656 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 643 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 659 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 636 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 645 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 656 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 663 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 678 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 628 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 732 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 645 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 687 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 678 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 651 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 682 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 648 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 679 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 685 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 717 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 628 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 628 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 681 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 671 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 604 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 671 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 671 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 634 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 845 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 961 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support