Hotărâri

HOTARARI  2021

  FORMULAR 15 AUGUST 2021 (37,5 KiB, 2 hits)

  Formular program_investitii_buget 2021 (368,4 KiB, 1 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta ajustare septembire 2021 (61,0 KiB, 1 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune CMI DR GATA CARMEN - SAN DR GATA SRL 2021 (57,5 KiB, 2 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reparatii capitale cladire Primarie 2021 (56,0 KiB, 1 hits)

  HOT. Acord cooperare serviciu gestionare caini fara stapan 2021 (48,0 KiB, 1 hits)

  HOT. aprobare contributie fond solidaritate 2021 (24,9 KiB, 2 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Garii 3 loturi septembrie 2021 (56,0 KiB, 1 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2021 (57,0 KiB, 1 hits)

  HOT. incetare mandat consilier Olariu Constantin Alexandru 2021 (82,0 KiB, 1 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092021 (47,5 KiB, 1 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2021 (77,0 KiB, 8 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru aprobat sedinta septembrie CL actualizat 17.09.2021 final (1) (17,9 KiB, 1 hits)

  pv 082021. (41,6 KiB, 1 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii trim III an 2021 (61,5 KiB, 27 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082021 (47,0 KiB, 10 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit incepand cu 1 septembrie 2021 (71,0 KiB, 9 hits)

  HOT. atestare apartenenta la domeniul privat teren str. Nouă 3 loturi 2021 (55,5 KiB, 22 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Instalatie incalzire spatii inchiriate Dispensar 2021 (56,0 KiB, 16 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii august 2021 (125,0 KiB, 37 hits)

  HOT. presedinte 082021extr (47,5 KiB, 21 hits)

  HOT. nomenclator stradal Orlat 2021 schimbare denumire strada Sergiu Cipariu (317,0 KiB, 61 hits)

  HOT. acordare mandat Primar reprezentare AGA ASOCIATIA DE APA SIBIU 2021. (42,5 KiB, 31 hits)

  HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (44,5 KiB, 27 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2021 (143,5 KiB, 34 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072021 (47,5 KiB, 24 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2021 (101,5 KiB, 30 hits)

  anexa 1 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (9,2 MiB, 29 hits)

  anexa 2 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (21,0 MiB, 25 hits)

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 42 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 46 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 35 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 38 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 35 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 88 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 40 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 52 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 65 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 74 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 69 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 66 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 69 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 66 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 36 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 66 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 58 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 64 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 38 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 105 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 80 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 105 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 100 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 103 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 67 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 115 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 102 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 119 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 97 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 112 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 111 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 83 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 111 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 106 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 110 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 112 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 96 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 96 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 75 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 107 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 103 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 98 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 96 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 129 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 91 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 92 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 121 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 119 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 110 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 142 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 136 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 105 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 112 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 99 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 108 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 113 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 102 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 145 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 144 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 97 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 134 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 121 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 115 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 122 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 143 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 118 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 124 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 149 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 142 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 114 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 103 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 130 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 169 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 95 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 98 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 151 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 158 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 157 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 146 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 168 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 152 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 154 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 168 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 130 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 141 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 131 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 136 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 140 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 121 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 126 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 157 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 166 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 167 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 159 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 157 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 192 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 182 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 157 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 164 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 138 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 239 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 148 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 153 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 169 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 160 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 140 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 155 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 146 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 165 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 156 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 146 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 150 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 169 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 187 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 176 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 146 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 154 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 167 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 157 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 153 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 163 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 184 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 163 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 187 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 202 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 191 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 199 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 203 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 224 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 197 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 194 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 200 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 206 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 256 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 212 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 208 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 201 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 248 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 204 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 239 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 241 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 272 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 213 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 185 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 212 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 368 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 238 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 206 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 219 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 182 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 220 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 214 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 225 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 221 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 221 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 230 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 230 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 216 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 210 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 232 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 200 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 224 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 216 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 215 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 187 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 211 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 214 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 250 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 252 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 241 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 226 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 233 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 251 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 255 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 225 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 228 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 246 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 218 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 230 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 242 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 259 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 229 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 232 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 264 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 337 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 343 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 326 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 342 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 351 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 315 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 345 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 340 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 312 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 344 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 361 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 349 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 317 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 328 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 397 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 359 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 351 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 352 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 387 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 377 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 353 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 370 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 351 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 367 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 356 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 332 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 339 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 354 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 341 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 335 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 344 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 381 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 380 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 341 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 332 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 328 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 419 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 408 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 463 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 419 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 387 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 419 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 420 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 1.019 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 378 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 378 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 379 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 404 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 362 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 358 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 374 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 366 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 390 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 470 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 396 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 409 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 403 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 373 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 372 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 418 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 448 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 446 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 429 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 420 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 412 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 451 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 428 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 409 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 392 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 402 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 382 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 430 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 444 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 424 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 424 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 468 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 634 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 418 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 394 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 474 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 462 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 455 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 445 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 419 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 449 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 476 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 503 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 399 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 494 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 458 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 502 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 494 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 494 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 469 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 466 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 509 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 486 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 470 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 457 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 471 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 452 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 484 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 439 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 470 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 455 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 486 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 473 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 450 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 442 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 442 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 497 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 463 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 513 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 472 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 531 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 461 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 469 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 516 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 479 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 486 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 514 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 478 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 586 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 467 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 506 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 498 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 442 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 510 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 543 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 498 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 615 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 501 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 507 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 500 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 558 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 449 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 468 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 492 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 483 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 563 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 624 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 518 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 531 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 623 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 673 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 517 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 555 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 525 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 507 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 513 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 524 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 498 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 514 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 471 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 930 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 846 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 520 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 481 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 519 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 497 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 525 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 494 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 506 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 505 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 488 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 503 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 499 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 494 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 493 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 490 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 514 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 456 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 533 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 580 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 496 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 491 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 477 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 494 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 484 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 498 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 461 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 482 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 497 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 496 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 472 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 496 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 550 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 485 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 505 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 468 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 517 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 535 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 483 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 477 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 491 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 643 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 507 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 474 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 480 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 482 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 495 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 479 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 592 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 470 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 502 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 462 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 453 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 509 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 504 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 515 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 524 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 487 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 545 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 503 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 537 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 482 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 469 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 486 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 509 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 539 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 481 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 475 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 444 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 455 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 506 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 463 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 514 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 473 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 473 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 479 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 478 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 474 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 477 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 520 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 525 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 457 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 516 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 473 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 488 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 692 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 471 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 476 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 474 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 491 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 467 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 474 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 496 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 584 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 477 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 499 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 487 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 513 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 458 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 485 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 469 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 483 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 496 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 440 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 480 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 482 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 457 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 478 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 453 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 486 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 503 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 456 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 544 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 485 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 682 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 493 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 471 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 468 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 513 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 478 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 514 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 504 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 469 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 531 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 496 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 481 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 481 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 492 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 465 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 479 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 479 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 470 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 533 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 478 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 499 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 527 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 503 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 490 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 488 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 489 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 532 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 524 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 481 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 486 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 499 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 517 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 465 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 507 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 465 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 683 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 784 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support