Hotărâri

HOTARARI  2021

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 18 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 18 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 11 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 17 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 13 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 64 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 17 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 30 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 46 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 52 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 45 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 43 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 45 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 43 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 18 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 47 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 34 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 46 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 17 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 78 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 49 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 75 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 73 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 74 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 35 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 82 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 78 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 92 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 71 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 79 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 78 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 51 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 80 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 72 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 76 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 79 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 68 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 71 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 48 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 77 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 78 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 69 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 67 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 96 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 62 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 62 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 93 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 90 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 82 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 111 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 103 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 81 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 88 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 72 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 81 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 84 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 70 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 114 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 118 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 77 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 104 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 99 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 88 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 93 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 115 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 92 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 97 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 123 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 114 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 86 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 79 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 103 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 134 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 69 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 68 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 122 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 133 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 131 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 117 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 134 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 122 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 126 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 136 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 102 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 107 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 102 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 110 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 110 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 94 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 98 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 121 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 141 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 143 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 134 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 130 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 168 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 158 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 128 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 138 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 114 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 198 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 120 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 130 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 140 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 136 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 117 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 129 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 114 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 129 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 128 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 120 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 121 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 135 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 152 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 141 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 113 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 125 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 134 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 129 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 124 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 136 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 154 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 131 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 154 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 168 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 162 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 168 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 169 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 189 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 165 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 162 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 170 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 170 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 197 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 177 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 176 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 168 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 210 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 178 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 208 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 208 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 239 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 182 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 154 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 178 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 310 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 203 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 177 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 187 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 147 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 188 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 183 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 192 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 191 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 187 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 201 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 199 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 184 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 178 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 200 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 172 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 188 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 183 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 183 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 155 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 180 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 180 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 206 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 208 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 193 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 184 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 189 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 205 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 208 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 180 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 178 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 204 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 171 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 185 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 195 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 206 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 179 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 183 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 213 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 292 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 281 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 270 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 285 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 299 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 265 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 283 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 282 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 259 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 283 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 302 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 286 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 262 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 278 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 339 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 303 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 294 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 291 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 330 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 317 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 304 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 318 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 295 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 314 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 298 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 285 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 287 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 309 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 288 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 293 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 286 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 327 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 321 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 288 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 277 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 278 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 365 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 357 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 404 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 361 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 333 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 365 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 359 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 957 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 324 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 323 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 325 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 339 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 306 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 303 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 319 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 304 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 327 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 393 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 343 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 362 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 346 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 323 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 316 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 361 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 380 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 387 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 371 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 364 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 355 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 380 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 364 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 348 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 334 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 339 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 324 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 375 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 386 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 361 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 370 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 407 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 566 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 364 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 339 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 406 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 406 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 400 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 381 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 369 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 396 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 411 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 439 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 352 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 428 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 395 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 436 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 428 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 441 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 408 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 406 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 451 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 423 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 420 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 400 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 409 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 400 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 423 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 381 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 408 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 403 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 438 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 413 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 395 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 390 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 394 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 434 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 409 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 461 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 416 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 470 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 408 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 415 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 453 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 419 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 424 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 458 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 420 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 532 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 418 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 444 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 442 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 383 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 453 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 485 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 443 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 556 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 447 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 453 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 443 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 502 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 395 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 412 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 434 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 428 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 506 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 564 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 457 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 464 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 567 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 615 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 459 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 491 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 470 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 447 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 452 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 467 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 441 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 461 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 409 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 860 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 763 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 464 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 425 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 447 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 440 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 464 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 435 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 448 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 446 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 432 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 437 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 429 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 429 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 440 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 431 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 463 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 398 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 477 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 525 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 439 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 436 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 420 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 434 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 439 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 435 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 443 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 409 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 434 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 446 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 440 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 426 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 448 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 443 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 500 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 435 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 449 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 414 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 457 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 477 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 420 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 431 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 584 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 454 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 413 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 425 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 448 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 426 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 446 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 528 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 454 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 409 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 399 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 453 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 450 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 456 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 466 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 434 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 480 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 446 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 485 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 423 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 413 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 431 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 456 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 482 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 419 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 420 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 395 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 399 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 450 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 407 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 457 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 418 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 423 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 458 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 473 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 411 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 421 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 427 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 428 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 469 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 475 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 408 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 471 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 424 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 642 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 424 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 439 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 420 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 430 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 447 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 523 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 427 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 445 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 433 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 464 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 436 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 413 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 430 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 455 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 401 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 434 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 437 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 408 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 432 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 406 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 436 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 414 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 444 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 456 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 495 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 437 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 629 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 447 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 423 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 464 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 429 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 459 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 454 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 419 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 484 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 449 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 432 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 428 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 441 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 418 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 432 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 433 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 427 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 483 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 437 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 451 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 476 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 439 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 460 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 440 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 441 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 440 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 484 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 472 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 435 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 437 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 451 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 468 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 419 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 456 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 464 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 416 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 639 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 733 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support