Hotărâri

Hotarari sedinta ordinara 25 mai 2023

  ANEXA NR 1 LA HCL 51 DIN 2023 (1,9 MiB, 2 hits)

  ANEXA NR 1 LA HCL NR 50 DIN 2023 (1.021,2 KiB, 2 hits)

  anexa nr 1 si 2 hot 44 din 2023 repartizare profit an 2022 pentru RPL OS CINDREL RA (2,2 MiB, 3 hits)

  anexa nr 2 la hot 46 din 2023 (2,1 MiB, 3 hits)

  anexa nr 2 la hot 47 din 2023 (2,1 MiB, 4 hits)

  HOT aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Gradinilor 2023 (440,5 KiB, 2 hits)

  HOT presdinte de sedinta 052023 (325,5 KiB, 2 hits)

  HOT. aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Fabricii 2023 (440,5 KiB, 5 hits)

  HOT. aprobare participare Comuna Orlat in Parteneriat GAL pentru accesare fonduri MS 2023-2027 (208,9 KiB, 2 hits)

  HOT. aprobare repartizare profit RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (362,0 KiB, 2 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitata Orlat (454,5 KiB, 2 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (349,9 KiB, 4 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economiici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor și Avram Iancu in localitata Orlat (349,7 KiB, 2 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I2023 (535,0 KiB, 3 hits)

  HOT. delegarea de catre UAT Judetul Sibiu a dreptului de depunere e aplicatiei de finantare pentru Proiectul Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu (733,9 KiB, 3 hits)

Hotarari sedinta ordinara 27 aprilie 2023

  Hot. Rectificare buget trim II 2023 (267,2 KiB, 16 hits)

  HOT. concesiune teren pentru parc fotovoltaic aprilie 2023 (215,0 KiB, 19 hits)

  HOT. aprobare PUZ si RLU 2023 SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E (386,3 KiB, 17 hits)

  HOT presedinte pdf (325,6 KiB, 10 hits)

  Hot aprobare situatii financiare si cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (319,9 KiB, 10 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si modernizare str Campului 2023 (344,6 KiB, 15 hits)

Hotarari sedinta ordinara 30 martie 2023

  HOT. acordare facilitati personalului angajat in cadrul uat Comuna Orlat 2023 (58,5 KiB, 27 hits)

  HOT. inchiriere pasunat 2023 (456,0 KiB, 20 hits)

  HOT. modificare anexa Hot aprobare actualizare PAAR 2023 (80,0 KiB, 14 hits)

  HOT. modificare organigrama stat de functii martie 2023 (126,0 KiB, 17 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032023 (48,5 KiB, 11 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2023 (74,0 KiB, 12 hits)

Hotarari sedinta ordinara 28 februarie 2023

  Anexele nr 1-5 la HCL nr. 28 din 2023 preturi referinta RPL OS CINDREL RA pentu 2023 (3,1 MiB, 23 hits)

  HOT delegare catre uat jud. Sibiu depunere cerere finantare dotare scoli cu mobilier, materiale 2023 (160,0 KiB, 58 hits)

  HOT. protocol de colaborare HUB de servicii MMSS asistenta sociala 2023 (46,7 KiB, 19 hits)

  HOT. actualizare program anual achizitii publice 2023 (49,0 KiB, 25 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2023 (56,0 KiB, 21 hits)

  Hot. aprobare pret referinta masa lemnoasa pe specii grade de accesibilitate , sortiment , natura produsului 2023 (47,5 KiB, 19 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2023 (104,5 KiB, 18 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2022 (154,0 KiB, 24 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar pentru anul 2022 (49,5 KiB, 21 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC ESO EFIX SRL Construire benzinarie , magazin , terasa SKID GPL, magazie cu birouri, spalatorie auto (47,5 KiB, 16 hits)

  HOT. mandatare Primar vot impotriva majorare tarif Tracon februarie 2023 (24,5 KiB, 22 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022023 (48,0 KiB, 21 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2023 (63,0 KiB, 21 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2023 Ocol Silvic Cindrel (62,5 KiB, 24 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii februarie 2023 (127,0 KiB, 17 hits)

  PAAR 2023 (1,0 MiB, 43 hits)

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 actualizat 7.02.2023 pt sedinta CL feb (18,1 KiB, 20 hits)

  Proiect HOT. aprobare actualizare PAAR 2023 (58,5 KiB, 20 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - PUZ SC ESO EFIX SRL Construire benzinarie , magazin , terasa SKID GPL 2023 (91,3 KiB, 36 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 10 februarie 2023

  Anexa 1 - Vol.I_SF_deseuri_SB_2023 (13,7 MiB, 33 hits)

  Anexa 1 la HCJ (568,5 KiB, 22 hits)

  Anexa 2- Dg preturi curente (1,0 MiB, 22 hits)

  Anexa 2 la HCJ (261,2 KiB, 16 hits)

  Anexa 3- DG preturi curente_POIM recipiente (967,0 KiB, 18 hits)

  Anexa 3 la HCJ (118,6 KiB, 21 hits)

  Anexa 4 - DG preturi curente_POIM ST+CAV (1,0 MiB, 15 hits)

  Anexa 5 - DG preturi curente PDD (1,0 MiB, 19 hits)

  Anexa 6- Memoriu tehnic _SB_POIMrecipiente_18.01.2023 (4,3 MiB, 21 hits)

  Anexa 7 - Plan anual de evolutie al tarifelor (119,3 KiB, 22 hits)

  HOT aprobare modificare anexe contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (36,7 KiB, 24 hits)

  HOT aprobare plan evolutie tarif, deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (44,1 KiB, 22 hits)

  HOT. presedinte 022023 extr (48,5 KiB, 17 hits)

Hotarari sedinta ordinara 25 ianuarie 2023

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 (17,8 KiB, 29 hits)

  HOT. presedinte sedinta 012023 (47,5 KiB, 21 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2023-2024 (55,5 KiB, 24 hits)

  HOT. implementare proiect Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii , Fabrici , Gradinilor localitatea Orlat Comuna Orlat judetul Sibiu PNRR 2023 (98,5 KiB, 26 hits)

  HOT. desemnarea reprezentantului Consiliului Local Orlat in Consiliul de Administratie al RPL OCOLUL ILVIC CINDREL RA 2023 (123,5 KiB, 24 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren bloc Complex 2023 (55,0 KiB, 23 hits)

  Hot implementare proiect GAL Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (80,0 KiB, 21 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2023 (182,5 KiB, 24 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (65,5 KiB, 22 hits)

  Formular program_investitii_buget 2023 (371,0 KiB, 23 hits)

  Anexa nr. 1 la Hot. nr. 8 din 2023 - documentatie dezmembrare imobil (3,8 MiB, 23 hits)

  Anexa nr. 1 HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (3,1 MiB, 24 hits)

  Anexa nr 2 HOT. implementare proiect Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii , Fabrici , Gradinilor localitatea Orlat Comuna Orlat judetul Sibiu PNRR 2023 (1,3 MiB, 23 hits)

HOTARARI  2022

  HOT. presedinte 012023 extr (48,0 KiB, 30 hits)

  Hot. acoperirea din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2023 (50,5 KiB, 32 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat 2023 (62,5 KiB, 32 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (62,5 KiB, 29 hits)

  deviz general actualizat - anexa 1 hotarare nr. 4 din 2023 Retea canalizare pluviala str Granicerilor si str Avram Iancu (2,7 MiB, 34 hits)

  deviz general actualizat - anexa 1 hotarare nr. 3 din 2023 Pod legatura intre strada Fabricii si str Mocanitei (4,6 MiB, 37 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2022

  HOT aprobare contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (36,7 KiB, 32 hits)

  HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (41,8 KiB, 30 hits)

  HOT. aprobare regulament organizare si functionare ROF RPL OCOLUL ILVIC CINDREL Ocol decembrie 2022 (231,0 KiB, 33 hits)

  HOT. dare in folosinta gratuita spatiu sediu Politie 2022 (83,0 KiB, 31 hits)

  Hot. modificare art 2 din Hot nr. 71 din 2022 aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (26,8 KiB, 31 hits)

  Hot. predare bunuri apa- canal catre Operator Regional SC APA CANAL SIBIU 2022 (45,5 KiB, 37 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122022 (48,0 KiB, 25 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 1 2022 (89,0 KiB, 29 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2 2022 (74,0 KiB, 30 hits)

  HOT. taxe locale 2023 (345,0 KiB, 40 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (100,5 KiB, 32 hits)

  HOT.plan de actiuni 2023 (80,5 KiB, 29 hits)

  Orlat FINAL anexele 1,2,3 anexa horarare 07.12.2022 (145,5 KiB, 28 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 07.11.2022 (1) (18,8 KiB, 37 hits)

  Anexa nr. 1 la ctr asociere (1,3 MiB, 29 hits)

  Anexa nr. 1- SF (13,6 MiB, 80 hits)

  Anexa nr. 2- Deviz general (259,3 KiB, 28 hits)

  Anexa nr. 2 la ctr asociere (341,7 KiB, 28 hits)

  Anexa nr. 3- Deviz general componenta Recipiente (238,0 KiB, 29 hits)

  Anexa nr. 3 la ctr asociere (326,1 KiB, 32 hits)

  Anexa nr. 4- Deviz general componenta Construire statii+CAV-uri (246,1 KiB, 32 hits)

  Anexa nr. 4 la ctr asociere (79,9 KiB, 27 hits)

  Anexa nr. 5 - Deviz general componenta Sura Mica (264,4 KiB, 26 hits)

  Anexa nr. 5 la ctr asociere (177,9 KiB, 27 hits)

  Anexa nr. 6 Memoriu tehnic - final (6,7 MiB, 35 hits)

  Anexa nr. 6 la ctr asociere (101,7 KiB, 28 hits)

  Anexa nr. 7 la ctr asociere (1,7 MiB, 28 hits)

  Anexa nr. 8 la ctr asociere (121,0 KiB, 27 hits)

  Anexa nr.7- Plan anual de evolutie a tarifelor (124,1 KiB, 24 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2022

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2022 (46,5 KiB, 37 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune SC BODNAR & CO SNC - HANZA STELIAN 2022 (60,0 KiB, 39 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112022 (48,0 KiB, 36 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV noiembrie 2022 (96,5 KiB, 38 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 10 noiembrie 2022

  HOT. presedinte 112022 extr (47,0 KiB, 49 hits)

  Hot. aderarea Comunei Orlat la serviciiile UCA Sibiu (unitate achizitii centralizate) 2022 (51,6 KiB, 37 hits)

Hoatarari sedinta ordinara 31.10.2022

  Raportul informarii si consultarii publicului PUZ Construire locuinte cuplate P+E SC GOLDSTAR IMEX SRL (1,5 MiB, 45 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 20.10.2022 (18,5 KiB, 39 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii octombrie 2022 (124,5 KiB, 51 hits)

  Hot. schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (25,4 KiB, 42 hits)

  Hot. rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (90,0 KiB, 43 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2022 (72,0 KiB, 47 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102022 (47,5 KiB, 39 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E 2022 (47,0 KiB, 46 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2022 (150,5 KiB, 36 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (23,4 KiB, 37 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Ruja Ioan si Ruja Monica Iuliana 2022 (49,5 KiB, 40 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Racian Gheorghe Iulian 2022 (46,0 KiB, 34 hits)

Hotarari sedinta ordinara 27.09.2022

  Hot. modificare art 1 din Hot nr. 54 din 2022 participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (26,1 KiB, 65 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 T4 (374,1 KiB, 62 hits)

  Hot. aprobare vanzare fara licitatie publica teren str Garii 2022 (31,8 KiB, 69 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 septembrie (75,5 KiB, 70 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092022 (48,0 KiB, 68 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2022 (68,5 KiB, 61 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV septembrie 2022 (85,0 KiB, 71 hits)

  HOT. transformare post vacant 2022 (55,5 KiB, 66 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii septembrie 2022 (125,0 KiB, 60 hits)

Hotarari sedinta ordinara 31 august 2022

  Hot mandatare Primar Orlat pentru reprezentare AGA APA CANAL SIBIU 2022 (47,5 KiB, 74 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Apa (63,5 KiB, 74 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Canalizare (63,0 KiB, 73 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2022 (147,5 KiB, 76 hits)

  Hot. delegarea gestiunii serviciilor de apa si canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A. 2022 (143,0 KiB, 64 hits)

  Hot. participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (24,4 KiB, 56 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082022 (47,5 KiB, 52 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii august 2022 (125,0 KiB, 59 hits)

Hotarari sedinta ordinara 21 iulie 2022

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,4 KiB, 70 hits)

  Formularul 15 2021 2 (24,7 KiB, 69 hits)

  Hot. completare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (54,0 KiB, 69 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072022 (48,0 KiB, 75 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2022 (75,5 KiB, 66 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 20.05.2022 (1) (17,4 KiB, 66 hits)

hotarari sedinta ordinara 23 iunie 2022

  HOT. schimbare denumire din Camin cultural in Casa de cultura Stelian Stoica 2022 (50,0 KiB, 84 hits)

  HOT. presedinte sedinta 062022 (47,5 KiB, 78 hits)

hotarari sedinta ordinara 31.05.2022

  Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (95,5 KiB, 94 hits)

  Hot mandatare Primar vot AGA impotriva ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (47,1 KiB, 96 hits)

  HOt mandatare primar vot AGA impotriva incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (50,8 KiB, 103 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA impotriva modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (40,4 KiB, 91 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (49,0 KiB, 85 hits)

  HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (50,0 KiB, 95 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2022 (148,0 KiB, 87 hits)

  HOT. presedinte sedinta 052022 (47,5 KiB, 87 hits)

  HOT. transformare post guard 2022 (52,5 KiB, 91 hits)

  HOT. transformare post SVSU 2022 (52,5 KiB, 100 hits)

hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022 + pv sedinta ordinara 31 martie 2022

  ANEXE SALIGNY GAZ ORLAT (20,5 KiB, 113 hits)

  deviz general HCL 29 (2,4 MiB, 110 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (78,5 KiB, 114 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,7 KiB, 103 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (69,5 KiB, 104 hits)

  HOT. presedinte 042022 extr (48,0 KiB, 97 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (104,0 KiB, 114 hits)

  pv 032022 (38,8 KiB, 111 hits)

hotarari sedinta ordinara martie 2022

  PROIECT ACT ADITIONAL MODIFICARE CONTRACT DELEGARE Nr 9 din 15.05.2009 (5,9 MiB, 126 hits)

  PAAR CONTINUT 2022 anexa nr. 1 la HCL nr. 26 din 31.03.2022 (1,0 MiB, 187 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (129,5 KiB, 133 hits)

  Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (22,1 KiB, 112 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032022 (93,5 KiB, 120 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (136,5 KiB, 116 hits)

  HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (51,5 KiB, 118 hits)

  Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (70,0 KiB, 122 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 24 februarie 2022

  HOT. cont executie buget local trim IV 2021 (148,0 KiB, 133 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2022 (57,0 KiB, 135 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar general pentru anul 2021 (48,0 KiB, 128 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2022-2023 (57,0 KiB, 129 hits)

  HOT. presedinte 022022 extr (48,0 KiB, 121 hits)

  Hot. Rectificare buget an 2022 pentru scoala (68,5 KiB, 124 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2022 (75,5 KiB, 112 hits)

Hotarari sedinta ordinara februarie 2022 + pv sedinta extraoridnara ianuarie 2022

  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 140 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,1 KiB, 145 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 137 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 137 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (180,5 KiB, 130 hits)

  HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in Comuna ORLAT judetul Sibiu ADI ECO 2022 (54,0 KiB, 131 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2022 (54,5 KiB, 124 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (86,0 KiB, 141 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (24,9 KiB, 126 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (67,0 KiB, 135 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022022 (47,0 KiB, 123 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (65,5 KiB, 130 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (61,5 KiB, 130 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (125,0 KiB, 129 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 (17,2 KiB, 126 hits)

hotarari sedinta extraordinara 7 ianuarie 2022

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2021 (52,5 KiB, 151 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2022 (112,5 KiB, 162 hits)

  HOT. presedinte 012022 extr (47,5 KiB, 144 hits)


HOTARARI  2021

hotarari sedinta ordinara 22 decembrie 2021

  HOT. plan de actiuni 2022 (80,0 KiB, 150 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122021 (47,5 KiB, 136 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV decembrie 2021 (87,0 KiB, 142 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV decembrie 2021 (72,0 KiB, 154 hits)

  HOT. taxe locale 2022 (344,5 KiB, 182 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2021 (126,0 KiB, 163 hits)


  HOT.modificare organigrama +stat de functii noiembrie 2021 (125,0 KiB, 144 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV noiembrie 2021 (69,5 KiB, 151 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV noiembrie 2021 (88,5 KiB, 143 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112021 (47,5 KiB, 156 hits)

  HOT. mandatare primar semnare parteneriat destinatie ecoturistica Marginimea Sibiului 2021 (25,5 KiB, 144 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2021 (64,7 KiB, 145 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2021 (148,0 KiB, 137 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 148 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 147 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2021 - 2022 (22,4 KiB, 155 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat (76,5 KiB, 173 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei (75,0 KiB, 156 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat (76,0 KiB, 162 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUD 2021 Lungu Florentin Alin Construire locuinta P+E ,bransamente utilitati (47,5 KiB, 170 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ 2021 PFA Cinezan Lucian Construire bungalow, bransamente utilitati (47,0 KiB, 175 hits)

  HOT. modificare componenta comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2021.doc (91,3 KiB, 146 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102021 (47,5 KiB, 166 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2021 (80,0 KiB, 153 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2021 (54,5 KiB, 150 hits)

  HOT. presedinte 102021extr (47,5 KiB, 155 hits)

  FORMULAR 15 AUGUST 2021 (37,5 KiB, 158 hits)

  Formular program_investitii_buget 2021 (368,4 KiB, 179 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta ajustare septembire 2021 (61,0 KiB, 170 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune CMI DR GATA CARMEN - SAN DR GATA SRL 2021 (57,5 KiB, 186 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reparatii capitale cladire Primarie 2021 (56,0 KiB, 167 hits)

  HOT. Acord cooperare serviciu gestionare caini fara stapan 2021 (48,0 KiB, 179 hits)

  HOT. aprobare contributie fond solidaritate 2021 (24,9 KiB, 160 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Garii 3 loturi septembrie 2021 (56,0 KiB, 170 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2021 (57,0 KiB, 170 hits)

  HOT. incetare mandat consilier Olariu Constantin Alexandru 2021 (82,0 KiB, 164 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092021 (47,5 KiB, 171 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2021 (77,0 KiB, 175 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru aprobat sedinta septembrie CL actualizat 17.09.2021 final (1) (17,9 KiB, 158 hits)

  pv 082021. (41,6 KiB, 156 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii trim III an 2021 (61,5 KiB, 189 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082021 (47,0 KiB, 165 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit incepand cu 1 septembrie 2021 (71,0 KiB, 179 hits)

  HOT. atestare apartenenta la domeniul privat teren str. Nouă 3 loturi 2021 (55,5 KiB, 216 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Instalatie incalzire spatii inchiriate Dispensar 2021 (56,0 KiB, 180 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii august 2021 (125,0 KiB, 231 hits)

  HOT. presedinte 082021extr (47,5 KiB, 190 hits)

  HOT. nomenclator stradal Orlat 2021 schimbare denumire strada Sergiu Cipariu (317,0 KiB, 252 hits)

  HOT. acordare mandat Primar reprezentare AGA ASOCIATIA DE APA SIBIU 2021. (42,5 KiB, 192 hits)

  HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (44,5 KiB, 190 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2021 (143,5 KiB, 209 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072021 (47,5 KiB, 187 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2021 (101,5 KiB, 214 hits)

  anexa 1 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (9,2 MiB, 264 hits)

  anexa 2 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (21,0 MiB, 235 hits)

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 216 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 233 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 209 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 205 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 184 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 258 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 231 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 221 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 228 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 251 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 243 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 234 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 243 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 234 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 209 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 238 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 225 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 224 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 213 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 298 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 268 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 297 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 268 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 267 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 269 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 314 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 276 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 312 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 264 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 281 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 337 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 281 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 285 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 312 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 298 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 300 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 288 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 295 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 276 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 291 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 280 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 293 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 291 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 326 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 269 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 285 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 305 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 323 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 298 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 314 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 349 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 291 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 308 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 283 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 293 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 280 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 285 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 384 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 350 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 276 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 333 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 316 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 316 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 314 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 329 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 301 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 299 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 347 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 310 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 293 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 277 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 303 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 437 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 286 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 306 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 344 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 351 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 349 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 349 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 381 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 354 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 337 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 366 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 314 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 337 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 318 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 307 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 340 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 306 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 369 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 363 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 365 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 347 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 349 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 329 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 401 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 373 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 369 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 354 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 328 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 586 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 345 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 343 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 366 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 334 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 318 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 312 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 333 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 372 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 356 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 332 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 332 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 384 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 419 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 386 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 359 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 355 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 362 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 350 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 358 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 354 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 393 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 368 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 406 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 401 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 395 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 406 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 401 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 441 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 410 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 391 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 409 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 450 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 616 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 411 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 416 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 402 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 437 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 415 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 456 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 457 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 593 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 425 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 392 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 428 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 676 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 468 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 405 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 438 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 381 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 430 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 447 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 444 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 407 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 433 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 468 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 448 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 434 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 435 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 452 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 394 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 451 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 426 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 456 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 391 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 436 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 412 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 522 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 499 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 523 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 492 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 464 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 548 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 512 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 481 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 498 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 519 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 465 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 488 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 496 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 529 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 505 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 471 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 553 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 595 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 611 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 618 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 613 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 639 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 596 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 636 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 647 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 567 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 620 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 660 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 659 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 572 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 580 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 688 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 621 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 618 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 662 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 656 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 662 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 621 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 643 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 592 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 642 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 643 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 620 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 603 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 606 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 659 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 656 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 607 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 649 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 676 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 622 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 599 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 592 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 722 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 683 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 739 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 703 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 678 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 714 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 706 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 1.276 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 662 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 647 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 688 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 702 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 650 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 660 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 624 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 629 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 653 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 804 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 650 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 676 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 699 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 645 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 640 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 709 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 741 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 743 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 731 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 704 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 700 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 754 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 742 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 677 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 655 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 689 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 645 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 725 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 729 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 698 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 670 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 768 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 974 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 684 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 653 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 746 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 742 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 752 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 704 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 674 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 752 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 798 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 769 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 660 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 766 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 758 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 816 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 771 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 793 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 784 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 739 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 809 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 762 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 732 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 711 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 745 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 750 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 769 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 727 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 757 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 733 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 781 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 749 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 715 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 710 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 710 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 766 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 722 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 788 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 745 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 779 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 750 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 743 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 812 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 717 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 774 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 783 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 773 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 888 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 744 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 780 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 784 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 713 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 817 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 814 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 791 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 901 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 771 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 802 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 778 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 851 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 726 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 729 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 733 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 735 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 880 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 923 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 792 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 810 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 899 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 972 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 806 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 880 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 789 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 821 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 779 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 780 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 744 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 780 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 761 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 1.301 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 1.264 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 786 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 753 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 775 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 781 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 815 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 783 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 822 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 769 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 748 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 789 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 767 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 758 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 756 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 766 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 814 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 726 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 798 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 847 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 792 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 740 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 766 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 743 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 771 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 718 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 752 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 713 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 762 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 768 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 770 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 751 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 780 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 779 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 848 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 771 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 775 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 760 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 792 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 738 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 754 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 730 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 1.029 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 785 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 748 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 746 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 765 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 789 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 766 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 873 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 714 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 765 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 733 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 714 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 786 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 785 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 788 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 810 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 777 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 847 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 810 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 813 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 781 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 723 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 767 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 783 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 841 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 750 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 719 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 717 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 740 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 792 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 745 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 764 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 739 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 715 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 734 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 765 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 695 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 726 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 742 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 753 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 766 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 792 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 722 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 750 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 740 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 775 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 939 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 717 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 698 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 711 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 736 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 711 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 732 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 868 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 730 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 738 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 718 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 796 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 695 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 725 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 722 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 710 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 738 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 653 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 737 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 731 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 733 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 733 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 686 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 750 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 706 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 748 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 764 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 688 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 813 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 750 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 940 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 766 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 703 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 688 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 769 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 765 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 764 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 723 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 711 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 736 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 757 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 732 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 723 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 735 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 711 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 719 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 718 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 742 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 763 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 711 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 860 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 723 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 759 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 758 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 740 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 763 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 724 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 728 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 755 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 765 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 805 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 695 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 702 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 758 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 747 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 684 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 746 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 705 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 920 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 1.057 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support