Hotărâri

HOTARARI  2019

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 5 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 3 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 4 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 3 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 5 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 4 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 3 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 5 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 4 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 3 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 4 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 6 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 3 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 3 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 30 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 24 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 28 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 23 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 26 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 33 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 25 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 26 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 21 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 16 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 26 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 28 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 21 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 28 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 26 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 21 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 24 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 26 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 18 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 21 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 18 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 24 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 47 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 44 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 73 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 47 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 40 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 41 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 66 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 41 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 44 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 43 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 43 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 34 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 38 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 37 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 44 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 34 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 58 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 81 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 52 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 69 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 69 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 64 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 59 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 73 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 90 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 63 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 73 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 71 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 69 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (163,1 KiB, 73 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 64 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 65 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 59 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 70 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 66 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 85 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 97 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 76 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 112 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 98 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 133 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 77 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 80 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 90 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 100 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 99 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 92 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 85 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 116 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 105 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 139 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 84 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 106 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 111 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 118 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 120 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 116 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 108 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 120 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 115 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 104 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 112 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 100 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 112 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 112 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 105 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 94 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 121 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 112 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 124 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 128 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 117 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 109 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 109 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 130 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 126 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 156 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 135 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 178 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 126 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 131 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 154 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 131 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 136 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 157 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 124 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 228 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 140 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 147 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 166 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 122 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 173 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 175 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 146 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 221 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 169 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 162 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 150 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 210 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 115 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 132 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 144 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 137 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 166 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 246 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 158 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 157 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 223 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 256 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 154 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 185 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 168 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 152 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 151 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 157 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 142 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 164 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 133 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 293 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 217 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 188 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 145 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 166 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 153 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 144 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 148 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 170 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 148 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 146 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 156 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 152 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 133 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 157 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 146 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 174 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 140 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 180 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 213 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 144 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 141 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 146 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 142 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 172 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 148 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 152 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 157 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 173 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 163 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 168 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 160 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 132 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 188 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 178 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 223 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 140 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 158 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 184 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 166 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 167 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 157 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 133 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 162 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 144 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 173 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 152 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 153 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 172 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 172 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 190 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 157 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 143 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 192 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 152 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 146 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 140 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 158 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 162 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 142 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 309 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 163 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 141 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 140 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 157 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 163 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 218 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 162 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 146 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 144 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 168 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 151 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 135 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 149 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 160 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 140 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 157 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 171 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 210 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 295 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 153 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 155 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 153 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 169 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 159 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 148 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 163 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 143 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 156 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 155 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 143 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 165 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 151 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 157 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 146 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 147 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 150 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 187 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 145 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 149 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 148 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 159 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 168 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 146 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pa anul 2015 (212,8 KiB, 156 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 157 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 178 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 152 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 179 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 193 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 154 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 310 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 344 hits)