Hotărâri

HOTARARI  2021

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 36 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 16 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 31 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 25 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 28 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 15 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 28 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 32 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 39 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 26 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 22 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 24 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 20 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 28 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 24 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 27 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 27 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 28 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 27 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 19 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 30 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 47 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 35 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 33 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 54 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 32 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 32 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 61 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 58 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 48 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 78 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 67 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 47 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 63 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 45 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 49 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 56 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 50 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 84 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 80 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 47 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 75 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 68 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 58 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 62 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 84 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 66 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 64 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 88 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 85 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 68 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 60 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 75 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 103 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 54 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 54 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 102 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 106 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 103 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 95 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 112 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 95 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 99 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 113 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 78 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 83 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 81 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 89 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 87 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 73 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 76 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 89 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 118 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 118 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 113 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 108 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 140 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 128 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 105 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 115 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 92 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 143 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 94 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 111 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 126 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 118 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 102 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 106 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 95 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 106 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 108 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 101 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 98 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 106 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 117 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 117 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 90 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 100 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 109 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 110 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 103 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 113 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 133 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 106 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 130 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 143 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 140 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 144 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 146 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 159 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 141 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 134 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 146 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 141 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 155 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 151 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 148 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 146 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 188 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 155 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 182 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 185 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 197 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 151 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 133 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 150 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 250 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 171 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 152 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 161 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 126 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 161 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 158 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 164 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 165 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 159 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 176 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 173 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 155 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 153 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 172 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 149 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 162 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 156 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 158 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 134 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 156 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 157 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 181 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 178 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 169 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 162 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 165 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 183 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 181 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 158 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 157 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 182 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 147 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 159 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 166 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 179 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 154 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 161 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 182 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 250 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 229 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 217 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 242 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 247 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 229 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 237 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 237 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 212 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 240 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 259 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 237 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 215 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 234 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 291 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 262 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 250 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 251 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 280 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 274 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 259 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 264 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 248 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 257 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 250 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 242 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 239 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 263 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 246 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 253 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 243 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 279 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 269 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 245 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 233 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 239 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 322 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 305 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 361 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 311 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 292 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 325 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 312 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 907 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 280 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 282 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 277 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 286 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 255 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 258 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 269 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 265 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 273 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 346 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 292 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 317 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 296 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 282 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 274 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 309 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 337 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 323 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 325 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 316 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 305 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 332 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 312 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 301 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 287 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 297 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 278 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 331 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 334 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 308 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 327 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 360 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 495 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 313 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 302 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 355 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 360 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 354 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 329 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 320 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 357 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 355 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 389 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 312 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 370 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 343 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 389 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 378 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 396 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 361 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 357 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 387 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 366 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 374 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 348 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 364 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 356 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 364 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 336 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 359 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 358 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 389 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 368 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 349 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 345 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 347 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 387 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 357 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 416 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 368 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 427 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 363 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 368 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 405 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 373 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 379 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 405 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 372 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 483 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 377 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 391 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 400 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 339 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 407 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 433 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 397 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 505 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 408 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 414 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 404 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 455 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 353 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 367 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 384 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 378 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 444 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 517 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 412 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 413 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 518 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 578 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 414 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 443 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 420 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 398 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 409 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 421 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 394 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 410 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 367 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 772 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 673 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 421 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 380 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 405 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 401 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 412 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 386 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 400 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 394 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 389 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 388 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 382 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 377 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 392 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 383 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 423 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 358 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 426 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 472 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 388 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 389 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 373 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 388 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 399 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 390 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 391 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 366 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 389 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 397 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 391 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 387 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 381 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 401 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 397 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 440 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 390 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 404 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 364 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 413 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 431 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 383 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 372 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 380 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 508 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 404 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 367 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 378 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 399 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 377 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 404 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 375 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 471 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 378 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 401 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 364 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 360 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 405 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 405 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 416 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 422 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 385 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 428 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 397 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 427 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 378 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 368 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 387 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 409 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 437 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 375 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 372 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 357 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 357 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 410 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 364 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 411 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 378 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 385 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 414 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 424 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 383 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 369 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 372 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 392 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 381 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 419 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 435 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 361 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 429 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 379 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 380 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 597 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 384 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 384 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 376 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 384 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 374 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 381 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 397 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 469 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 383 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 403 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 384 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 416 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 375 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 388 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 371 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 385 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 411 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 356 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 388 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 391 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 363 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 380 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 366 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 391 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 368 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 395 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 414 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 372 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 444 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 391 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 582 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 398 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 380 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 370 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 378 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 409 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 414 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 371 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 379 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 434 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 409 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 384 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 385 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 394 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 378 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 389 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 415 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 387 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 379 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 429 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 396 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 401 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 419 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 395 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 418 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 397 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 395 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 394 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 435 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 427 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 384 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 392 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 406 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 417 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 376 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 413 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 416 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 374 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 594 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 685 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support