Hotărâri

HOTARARI  2022

hotarari sedinta ordinara 31.05.2022

  Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (95,5 KiB, 8 hits)

  Hot mandatare Primar vot AGA impotriva ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (47,1 KiB, 8 hits)

  HOt mandatare primar vot AGA impotriva incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (50,8 KiB, 7 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA impotriva modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (40,4 KiB, 6 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (49,0 KiB, 8 hits)

  HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (50,0 KiB, 7 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2022 (148,0 KiB, 8 hits)

  HOT. presedinte sedinta 052022 (47,5 KiB, 7 hits)

  HOT. transformare post guard 2022 (52,5 KiB, 10 hits)

  HOT. transformare post SVSU 2022 (52,5 KiB, 10 hits)

hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022 + pv sedinta ordinara 31 martie 2022

  ANEXE SALIGNY GAZ ORLAT (20,5 KiB, 24 hits)

  deviz general HCL 29 (2,4 MiB, 25 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (78,5 KiB, 26 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,7 KiB, 23 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (69,5 KiB, 23 hits)

  HOT. presedinte 042022 extr (48,0 KiB, 21 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (104,0 KiB, 29 hits)

  pv 032022 (38,8 KiB, 24 hits)

hotarari sedinta ordinara martie 2022

  PROIECT ACT ADITIONAL MODIFICARE CONTRACT DELEGARE Nr 9 din 15.05.2009 (5,9 MiB, 31 hits)

  PAAR CONTINUT 2022 anexa nr. 1 la HCL nr. 26 din 31.03.2022 (1,0 MiB, 36 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (129,5 KiB, 40 hits)

  Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (22,1 KiB, 26 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032022 (93,5 KiB, 30 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (136,5 KiB, 31 hits)

  HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (51,5 KiB, 31 hits)

  Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (70,0 KiB, 28 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 24 februarie 2022

  HOT. cont executie buget local trim IV 2021 (148,0 KiB, 49 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2022 (57,0 KiB, 41 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar general pentru anul 2021 (48,0 KiB, 48 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2022-2023 (57,0 KiB, 40 hits)

  HOT. presedinte 022022 extr (48,0 KiB, 37 hits)

  Hot. Rectificare buget an 2022 pentru scoala (68,5 KiB, 38 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2022 (75,5 KiB, 39 hits)

Hotarari sedinta ordinara februarie 2022 + pv sedinta extraoridnara ianuarie 2022

  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 47 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,1 KiB, 49 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 46 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 46 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (180,5 KiB, 47 hits)

  HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in Comuna ORLAT judetul Sibiu ADI ECO 2022 (54,0 KiB, 41 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2022 (54,5 KiB, 39 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (86,0 KiB, 44 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (24,9 KiB, 39 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (67,0 KiB, 43 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022022 (47,0 KiB, 40 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (65,5 KiB, 41 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (61,5 KiB, 45 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (125,0 KiB, 50 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 (17,2 KiB, 44 hits)

hotarari sedinta extraordinara 7 ianuarie 2022

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2021 (52,5 KiB, 64 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2022 (112,5 KiB, 71 hits)

  HOT. presedinte 012022 extr (47,5 KiB, 66 hits)


HOTARARI  2021

hotarari sedinta ordinara 22 decembrie 2021

  HOT. plan de actiuni 2022 (80,0 KiB, 74 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122021 (47,5 KiB, 57 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV decembrie 2021 (87,0 KiB, 60 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV decembrie 2021 (72,0 KiB, 58 hits)

  HOT. taxe locale 2022 (344,5 KiB, 87 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2021 (126,0 KiB, 63 hits)


  HOT.modificare organigrama +stat de functii noiembrie 2021 (125,0 KiB, 65 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV noiembrie 2021 (69,5 KiB, 65 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV noiembrie 2021 (88,5 KiB, 65 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112021 (47,5 KiB, 66 hits)

  HOT. mandatare primar semnare parteneriat destinatie ecoturistica Marginimea Sibiului 2021 (25,5 KiB, 58 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2021 (64,7 KiB, 59 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2021 (148,0 KiB, 61 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 64 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 61 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2021 - 2022 (22,4 KiB, 65 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat (76,5 KiB, 81 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei (75,0 KiB, 75 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat (76,0 KiB, 74 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUD 2021 Lungu Florentin Alin Construire locuinta P+E ,bransamente utilitati (47,5 KiB, 78 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ 2021 PFA Cinezan Lucian Construire bungalow, bransamente utilitati (47,0 KiB, 79 hits)

  HOT. modificare componenta comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2021.doc (91,3 KiB, 70 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102021 (47,5 KiB, 72 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2021 (80,0 KiB, 76 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2021 (54,5 KiB, 68 hits)

  HOT. presedinte 102021extr (47,5 KiB, 73 hits)

  FORMULAR 15 AUGUST 2021 (37,5 KiB, 78 hits)

  Formular program_investitii_buget 2021 (368,4 KiB, 83 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta ajustare septembire 2021 (61,0 KiB, 81 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune CMI DR GATA CARMEN - SAN DR GATA SRL 2021 (57,5 KiB, 79 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reparatii capitale cladire Primarie 2021 (56,0 KiB, 79 hits)

  HOT. Acord cooperare serviciu gestionare caini fara stapan 2021 (48,0 KiB, 73 hits)

  HOT. aprobare contributie fond solidaritate 2021 (24,9 KiB, 78 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Garii 3 loturi septembrie 2021 (56,0 KiB, 77 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2021 (57,0 KiB, 82 hits)

  HOT. incetare mandat consilier Olariu Constantin Alexandru 2021 (82,0 KiB, 78 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092021 (47,5 KiB, 75 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2021 (77,0 KiB, 88 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru aprobat sedinta septembrie CL actualizat 17.09.2021 final (1) (17,9 KiB, 74 hits)

  pv 082021. (41,6 KiB, 71 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii trim III an 2021 (61,5 KiB, 110 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082021 (47,0 KiB, 85 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit incepand cu 1 septembrie 2021 (71,0 KiB, 89 hits)

  HOT. atestare apartenenta la domeniul privat teren str. Nouă 3 loturi 2021 (55,5 KiB, 119 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Instalatie incalzire spatii inchiriate Dispensar 2021 (56,0 KiB, 93 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii august 2021 (125,0 KiB, 126 hits)

  HOT. presedinte 082021extr (47,5 KiB, 97 hits)

  HOT. nomenclator stradal Orlat 2021 schimbare denumire strada Sergiu Cipariu (317,0 KiB, 153 hits)

  HOT. acordare mandat Primar reprezentare AGA ASOCIATIA DE APA SIBIU 2021. (42,5 KiB, 107 hits)

  HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (44,5 KiB, 101 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2021 (143,5 KiB, 119 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072021 (47,5 KiB, 99 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2021 (101,5 KiB, 113 hits)

  anexa 1 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (9,2 MiB, 143 hits)

  anexa 2 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (21,0 MiB, 105 hits)

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 121 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 127 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 110 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 115 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 104 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 168 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 130 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 132 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 137 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 153 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 159 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 147 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 159 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 147 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 115 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 148 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 136 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 145 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 113 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 197 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 164 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 187 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 177 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 176 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 153 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 208 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 182 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 207 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 167 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 188 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 222 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 174 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 195 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 199 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 194 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 194 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 178 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 184 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 161 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 189 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 182 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 182 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 184 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 218 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 168 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 177 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 207 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 208 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 195 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 219 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 224 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 185 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 193 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 185 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 194 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 189 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 178 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 239 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 237 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 177 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 224 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 210 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 200 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 208 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 228 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 202 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 207 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 238 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 221 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 195 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 177 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 207 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 326 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 186 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 197 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 237 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 242 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 240 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 235 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 257 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 239 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 236 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 251 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 213 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 236 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 213 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 213 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 226 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 212 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 220 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 252 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 251 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 242 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 238 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 239 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 285 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 264 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 246 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 245 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 225 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 396 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 236 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 237 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 249 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 238 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 221 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 231 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 235 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 256 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 244 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 229 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 235 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 265 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 295 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 272 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 235 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 245 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 251 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 247 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 236 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 247 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 274 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 254 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 289 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 295 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 281 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 299 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 290 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 325 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 291 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 281 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 302 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 313 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 401 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 300 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 296 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 281 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 335 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 299 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 345 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 329 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 381 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 304 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 276 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 312 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 513 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 341 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 292 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 314 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 267 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 310 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 316 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 324 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 312 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 310 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 336 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 327 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 316 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 307 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 328 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 289 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 333 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 302 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 334 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 277 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 308 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 303 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 400 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 392 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 390 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 371 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 354 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 405 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 393 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 360 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 377 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 385 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 344 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 359 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 385 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 395 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 381 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 359 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 430 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 474 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 482 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 484 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 496 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 506 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 461 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 494 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 504 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 443 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 493 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 514 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 504 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 455 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 460 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 553 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 501 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 490 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 514 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 535 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 533 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 499 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 522 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 481 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 515 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 515 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 483 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 467 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 496 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 502 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 523 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 488 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 530 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 527 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 498 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 486 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 472 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 579 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 552 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 609 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 577 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 554 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 576 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 572 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 1.157 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 521 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 529 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 547 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 561 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 505 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 517 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 512 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 504 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 522 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 653 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 534 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 562 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 567 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 514 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 519 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 576 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 606 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 601 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 578 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 568 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 564 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 615 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 601 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 551 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 531 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 546 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 523 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 585 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 583 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 570 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 557 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 633 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 811 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 559 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 533 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 609 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 609 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 603 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 590 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 557 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 605 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 640 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 642 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 537 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 633 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 622 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 658 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 649 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 656 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 643 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 617 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 658 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 639 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 610 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 595 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 616 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 609 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 640 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 586 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 621 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 604 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 647 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 626 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 598 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 595 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 584 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 637 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 600 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 656 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 616 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 668 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 606 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 616 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 678 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 608 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 646 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 666 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 631 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 731 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 605 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 649 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 643 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 583 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 665 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 687 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 653 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 766 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 645 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 665 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 652 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 716 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 595 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 605 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 623 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 620 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 736 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 784 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 664 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 680 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 775 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 834 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 682 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 725 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 666 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 672 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 662 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 668 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 639 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 651 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 624 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 1.128 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 1.076 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 660 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 630 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 663 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 646 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 679 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 645 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 678 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 637 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 624 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 649 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 651 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 638 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 639 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 628 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 675 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 599 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 674 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 720 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 659 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 624 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 630 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 625 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 635 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 614 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 640 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 600 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 638 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 641 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 645 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 614 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 635 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 706 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 638 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 627 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 671 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 620 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 617 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 624 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 834 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 650 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 628 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 627 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 640 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 623 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 638 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 637 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 738 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 606 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 607 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 595 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 668 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 655 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 666 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 674 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 634 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 698 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 673 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 681 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 634 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 596 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 636 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 662 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 707 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 623 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 609 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 592 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 612 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 672 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 619 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 651 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 617 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 613 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 633 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 663 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 642 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 584 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 620 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 618 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 626 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 658 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 673 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 606 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 643 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 617 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 631 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 828 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 612 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 598 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 607 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 619 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 605 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 630 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 735 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 615 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 635 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 615 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 667 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 589 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 617 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 600 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 604 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 624 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 560 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 623 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 617 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 611 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 610 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 590 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 631 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 591 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 633 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 650 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 586 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 694 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 643 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 832 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 604 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 590 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 632 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 636 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 628 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 593 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 614 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 646 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 623 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 612 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 625 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 605 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 602 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 617 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 632 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 632 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 598 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 688 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 614 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 647 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 648 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 612 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 608 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 615 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 633 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 653 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 668 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 597 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 601 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 634 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 635 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 579 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 639 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 630 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 595 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 807 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 919 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support