Hotărâri

Hotarari sedinta extraordinara 15.11.2023

  HOT aprobare studiu de fezabilitate Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR noiembrie 2023 (350,7 KiB, 1 hits)

  HOT. presedinte 102023 extr (326,1 KiB, 0 hits)

Hotarari sedinta ordinara 30 octombrie 2023

 

  HOT aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu octombrie 2023 (349,7 KiB, 3 hits)

  HOT aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei octombrie 2023 (349,2 KiB, 5 hits)

  Hot aprobare strategia de dezvoltare locala a Comunei Orlat pentru perioada 2023-2027 (203,7 KiB, 2 hits)

  HOT aprobare studiu de fezabilitate Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR octombrie 2023 (350,7 KiB, 4 hits)

  Hot. aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat octombrie 2023 (457,5 KiB, 1 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2023 (539,7 KiB, 5 hits)

  HOT. mandatare Primar vot AGA ADI ECO modificare tarife Statii Sura Mica sortare si compostare Soma (372,0 KiB, 5 hits)

  HOT. mandatare Primar vot AGA ADI ECO modificare tarife zona 1 Sibiu colectare transport Soma (369,1 KiB, 1 hits)

  HOT. prelungire PUG Comuna Orlat an 2023 (206,5 KiB, 3 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102023 (325,8 KiB, 5 hits)

  HOT. revocare Hot. nr. 41 din 2023 concesiune teren pentru parc fotovoltaic 2023 (204,5 KiB, 2 hits)

Hotarari sedinta ordinara 28 septembrie 2023

  HOT. prelungire contract inchiriere spatiu str Granicerilor nr. 111 Aricsan Alina Mihaela 2023 (384,1 KiB, 16 hits)

  HOT. protocol de colaborare HUB de servicii MMSS asistenta sociala activitati de digitizare a documentelor 2023 (734,2 KiB, 14 hits)

  HOT. aprobare PUZ si RLU 2023 SC ESO-EFIX SRL Construire benzinarie, magazin, terasa, skid GPL 2023 (561,2 KiB, 19 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala an scolar 2023 - 2024 (208,9 KiB, 22 hits)

  Hot. exprimare acord scoatere temporara si definitiva din circuitul agricol suprafate teren 2023 (210,5 KiB, 20 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092023 (325,2 KiB, 9 hits)


  HOT. presedinte 092023 extr (324,5 KiB, 19 hits)

  HOT aprobare memoriu tehnic, deviz general , indicatori tehnico economici, plan evolutie tarife Recipiente colectare deseuri SMID jud Sibiu ADI ECO septembrie 2023 (639,3 KiB, 16 hits)

Hotarari sedinta ordinara 31 august 2023

  Hot aprobare raportari contabile semestriale, cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel semestrul I 2023, raport gestiune Consiliul de Administratie (307,4 KiB, 21 hits)

  HOT aprobare studiu de fezabilitate Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR (350,7 KiB, 18 hits)

  Hot. avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a Contractului de delegare depozitare Tracon 2023 (894,1 KiB, 18 hits)

  Hot. acordare mandat Primar vot AGA apeobare STRATEGIA elaborata de ASOCIATIA DE APA SIBIU+ ACT Aditional CD+ ANEXELE 1 SI 2 INDICATORI SERVICIU 2023 (213,9 KiB, 21 hits)

  Hot. aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si deviz general actualizat pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat 2023 (631,9 KiB, 20 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru ajustare tarif Statii Sortare si Compostare (340,8 KiB, 26 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 83 din 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 (334,1 KiB, 21 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru ajustare tarif Statii Sortare si Compostare (340,8 KiB, 26 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 83 din 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 (334,1 KiB, 21 hits)

  HOT. modificare hot 9 din2023 Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR (305,9 KiB, 18 hits)

  Hot. neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire programul laptele si cornul in scoli 2023 (210,4 KiB, 21 hits)

  Hot. neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire programul laptele si cornul in scoli 2023 (210,4 KiB, 17 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082023 (324,5 KiB, 26 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2023 (273,1 KiB, 17 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii august 2023 (387,6 KiB, 30 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 4 august 2023

  HOT. aprobare documentatie diminuare suprafata teren strada Fabricii 2023 (560,5 KiB, 35 hits)

  HOT. presedinte 082023 extr (325,8 KiB, 38 hits)

Hotarari sedinta ordinara 31 iulie 2023

  HOT. presedinte sedinta 072023 (324,8 KiB, 33 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru ajustare tarif colectare si transport deseuri municipale Zona 1 Sibiu (369,1 KiB, 28 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2023 (364,5 KiB, 38 hits)

  HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Recipiente colectare deseuri SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (637,8 KiB, 33 hits)

  HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Recipiente colectare deseuri SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (637,8 KiB, 30 hits)

  HOT aprobare contract asociere actualizat Recipiente colectare deseuri investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (455,9 KiB, 25 hits)

  HOT aprobare actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei iulie 2023 (350,5 KiB, 25 hits)

  Contract Asociere Actualizat (1.004,2 KiB, 36 hits)

  Anexa nr. 8 la ctr asociere (121,0 KiB, 29 hits)

  Anexa nr. 7 la ctr asociere (1,7 MiB, 28 hits)

  Anexa nr. 6 la ctr asociere (101,7 KiB, 24 hits)

  Anexa nr. 5 la ctr asociere (177,9 KiB, 24 hits)

  Anexa nr. 4 la ctr asociere (79,9 KiB, 25 hits)

  Anexa nr. 3 la ctr asociere (326,1 KiB, 31 hits)

  Anexa nr. 2 la ctr asociere (341,7 KiB, 36 hits)

  Anexa nr. 1 la ctr asociere (1,3 MiB, 38 hits)

  Act Cadru de Atribuire (981,9 KiB, 26 hits)

Hoatarari sedinta ordinara 30 iunie 2023

  HOT aprobare studiu de fezabilitate si indicatori tehnico economici Construire Centru Medical 2023 (347,6 KiB, 44 hits)

  HOT mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru modificare tarif depozitare Tracon 2023 (648,0 KiB, 46 hits)

  HOT. aprobare studiu oportunitate si raport evaluare concesiune cladire si teren pentru centru pregatire profesionala 2023 (208,0 KiB, 38 hits)

  Hot. participare Comuna Orlat constituire ADI POL DEZVOLTARE SIBIU si aprobare statut (1,1 MiB, 43 hits)

  HOT. presedinte sedinta 062023 (324,3 KiB, 35 hits)

Hotarari sedinta ordinara 25 mai 2023

  ANEXA NR 1 LA HCL 51 DIN 2023 (1,9 MiB, 66 hits)

  ANEXA NR 1 LA HCL NR 50 DIN 2023 (1.021,2 KiB, 58 hits)

  anexa nr 1 si 2 hot 44 din 2023 repartizare profit an 2022 pentru RPL OS CINDREL RA (2,2 MiB, 46 hits)

  anexa nr 2 la hot 46 din 2023 (2,1 MiB, 50 hits)

  anexa nr 2 la hot 47 din 2023 (2,1 MiB, 45 hits)

  HOT aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Gradinilor 2023 (440,5 KiB, 46 hits)

  HOT presdinte de sedinta 052023 (325,5 KiB, 43 hits)

  HOT. aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Fabricii 2023 (440,5 KiB, 42 hits)

  HOT. aprobare participare Comuna Orlat in Parteneriat GAL pentru accesare fonduri MS 2023-2027 (208,9 KiB, 43 hits)

  HOT. aprobare repartizare profit RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (362,0 KiB, 42 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitata Orlat (454,5 KiB, 46 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (349,9 KiB, 43 hits)

  HOT. aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economiici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor și Avram Iancu in localitata Orlat (349,7 KiB, 46 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I2023 (535,0 KiB, 40 hits)

  HOT. delegarea de catre UAT Judetul Sibiu a dreptului de depunere e aplicatiei de finantare pentru Proiectul Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu (733,9 KiB, 43 hits)

Hotarari sedinta ordinara 27 aprilie 2023

  Hot. Rectificare buget trim II 2023 (267,2 KiB, 55 hits)

  HOT. concesiune teren pentru parc fotovoltaic aprilie 2023 (215,0 KiB, 67 hits)

  HOT. aprobare PUZ si RLU 2023 SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E (386,3 KiB, 67 hits)

  HOT presedinte pdf (325,6 KiB, 48 hits)

  Hot aprobare situatii financiare si cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (319,9 KiB, 47 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si modernizare str Campului 2023 (344,6 KiB, 63 hits)

Hotarari sedinta ordinara 30 martie 2023

  HOT. acordare facilitati personalului angajat in cadrul uat Comuna Orlat 2023 (58,5 KiB, 74 hits)

  HOT. inchiriere pasunat 2023 (456,0 KiB, 54 hits)

  HOT. modificare anexa Hot aprobare actualizare PAAR 2023 (80,0 KiB, 53 hits)

  HOT. modificare organigrama stat de functii martie 2023 (126,0 KiB, 62 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032023 (48,5 KiB, 55 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2023 (74,0 KiB, 49 hits)

Hotarari sedinta ordinara 28 februarie 2023

  Anexele nr 1-5 la HCL nr. 28 din 2023 preturi referinta RPL OS CINDREL RA pentu 2023 (3,1 MiB, 64 hits)

  HOT delegare catre uat jud. Sibiu depunere cerere finantare dotare scoli cu mobilier, materiale 2023 (160,0 KiB, 116 hits)

  HOT. protocol de colaborare HUB de servicii MMSS asistenta sociala 2023 (46,7 KiB, 60 hits)

  HOT. actualizare program anual achizitii publice 2023 (49,0 KiB, 74 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2023 (56,0 KiB, 62 hits)

  Hot. aprobare pret referinta masa lemnoasa pe specii grade de accesibilitate , sortiment , natura produsului 2023 (47,5 KiB, 62 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2023 (104,5 KiB, 56 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2022 (154,0 KiB, 61 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar pentru anul 2022 (49,5 KiB, 65 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC ESO EFIX SRL Construire benzinarie , magazin , terasa SKID GPL, magazie cu birouri, spalatorie auto (47,5 KiB, 62 hits)

  HOT. mandatare Primar vot impotriva majorare tarif Tracon februarie 2023 (24,5 KiB, 66 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022023 (48,0 KiB, 61 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2023 (63,0 KiB, 59 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2023 Ocol Silvic Cindrel (62,5 KiB, 71 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii februarie 2023 (127,0 KiB, 61 hits)

  PAAR 2023 (1,0 MiB, 126 hits)

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 actualizat 7.02.2023 pt sedinta CL feb (18,1 KiB, 76 hits)

  Proiect HOT. aprobare actualizare PAAR 2023 (58,5 KiB, 70 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - PUZ SC ESO EFIX SRL Construire benzinarie , magazin , terasa SKID GPL 2023 (91,3 KiB, 80 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 10 februarie 2023

  Anexa 1 - Vol.I_SF_deseuri_SB_2023 (13,7 MiB, 96 hits)

  Anexa 1 la HCJ (568,5 KiB, 67 hits)

  Anexa 2- Dg preturi curente (1,0 MiB, 71 hits)

  Anexa 2 la HCJ (261,2 KiB, 55 hits)

  Anexa 3- DG preturi curente_POIM recipiente (967,0 KiB, 54 hits)

  Anexa 3 la HCJ (118,6 KiB, 61 hits)

  Anexa 4 - DG preturi curente_POIM ST+CAV (1,0 MiB, 57 hits)

  Anexa 5 - DG preturi curente PDD (1,0 MiB, 59 hits)

  Anexa 6- Memoriu tehnic _SB_POIMrecipiente_18.01.2023 (4,3 MiB, 60 hits)

  Anexa 7 - Plan anual de evolutie al tarifelor (119,3 KiB, 63 hits)

  HOT aprobare modificare anexe contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (36,7 KiB, 62 hits)

  HOT aprobare plan evolutie tarif, deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (44,1 KiB, 63 hits)

  HOT. presedinte 022023 extr (48,5 KiB, 59 hits)

Hotarari sedinta ordinara 25 ianuarie 2023

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 (17,8 KiB, 83 hits)

  HOT. presedinte sedinta 012023 (47,5 KiB, 64 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2023-2024 (55,5 KiB, 66 hits)

  HOT. implementare proiect Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii , Fabrici , Gradinilor localitatea Orlat Comuna Orlat judetul Sibiu PNRR 2023 (98,5 KiB, 65 hits)

  HOT. desemnarea reprezentantului Consiliului Local Orlat in Consiliul de Administratie al RPL OCOLUL ILVIC CINDREL RA 2023 (123,5 KiB, 65 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren bloc Complex 2023 (55,0 KiB, 66 hits)

  Hot implementare proiect GAL Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (80,0 KiB, 60 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2023 (182,5 KiB, 70 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (65,5 KiB, 71 hits)

  Formular program_investitii_buget 2023 (371,0 KiB, 66 hits)

  Anexa nr. 1 la Hot. nr. 8 din 2023 - documentatie dezmembrare imobil (3,8 MiB, 72 hits)

  Anexa nr. 1 HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (3,1 MiB, 71 hits)

  Anexa nr 2 HOT. implementare proiect Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii , Fabrici , Gradinilor localitatea Orlat Comuna Orlat judetul Sibiu PNRR 2023 (1,3 MiB, 64 hits)

HOTARARI  2022

  HOT. presedinte 012023 extr (48,0 KiB, 72 hits)

  Hot. acoperirea din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2023 (50,5 KiB, 72 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat 2023 (62,5 KiB, 73 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (62,5 KiB, 71 hits)

  deviz general actualizat - anexa 1 hotarare nr. 4 din 2023 Retea canalizare pluviala str Granicerilor si str Avram Iancu (2,7 MiB, 80 hits)

  deviz general actualizat - anexa 1 hotarare nr. 3 din 2023 Pod legatura intre strada Fabricii si str Mocanitei (4,6 MiB, 86 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2022

  HOT aprobare contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (36,7 KiB, 73 hits)

  HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (41,8 KiB, 69 hits)

  HOT. aprobare regulament organizare si functionare ROF RPL OCOLUL ILVIC CINDREL Ocol decembrie 2022 (231,0 KiB, 78 hits)

  HOT. dare in folosinta gratuita spatiu sediu Politie 2022 (83,0 KiB, 69 hits)

  Hot. modificare art 2 din Hot nr. 71 din 2022 aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (26,8 KiB, 71 hits)

  Hot. predare bunuri apa- canal catre Operator Regional SC APA CANAL SIBIU 2022 (45,5 KiB, 82 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122022 (48,0 KiB, 68 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 1 2022 (89,0 KiB, 68 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2 2022 (74,0 KiB, 68 hits)

  HOT. taxe locale 2023 (345,0 KiB, 86 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (100,5 KiB, 72 hits)

  HOT.plan de actiuni 2023 (80,5 KiB, 68 hits)

  Orlat FINAL anexele 1,2,3 anexa horarare 07.12.2022 (145,5 KiB, 74 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 07.11.2022 (1) (18,8 KiB, 82 hits)

  Anexa nr. 1 la ctr asociere (1,3 MiB, 67 hits)

  Anexa nr. 1- SF (13,6 MiB, 140 hits)

  Anexa nr. 2- Deviz general (259,3 KiB, 66 hits)

  Anexa nr. 2 la ctr asociere (341,7 KiB, 65 hits)

  Anexa nr. 3- Deviz general componenta Recipiente (238,0 KiB, 72 hits)

  Anexa nr. 3 la ctr asociere (326,1 KiB, 72 hits)

  Anexa nr. 4- Deviz general componenta Construire statii+CAV-uri (246,1 KiB, 73 hits)

  Anexa nr. 4 la ctr asociere (79,9 KiB, 69 hits)

  Anexa nr. 5 - Deviz general componenta Sura Mica (264,4 KiB, 68 hits)

  Anexa nr. 5 la ctr asociere (177,9 KiB, 67 hits)

  Anexa nr. 6 Memoriu tehnic - final (6,7 MiB, 71 hits)

  Anexa nr. 6 la ctr asociere (101,7 KiB, 69 hits)

  Anexa nr. 7 la ctr asociere (1,7 MiB, 67 hits)

  Anexa nr. 8 la ctr asociere (121,0 KiB, 65 hits)

  Anexa nr.7- Plan anual de evolutie a tarifelor (124,1 KiB, 61 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2022

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2022 (46,5 KiB, 81 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune SC BODNAR & CO SNC - HANZA STELIAN 2022 (60,0 KiB, 85 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112022 (48,0 KiB, 83 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV noiembrie 2022 (96,5 KiB, 80 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 10 noiembrie 2022

  HOT. presedinte 112022 extr (47,0 KiB, 92 hits)

  Hot. aderarea Comunei Orlat la serviciiile UCA Sibiu (unitate achizitii centralizate) 2022 (51,6 KiB, 84 hits)

Hoatarari sedinta ordinara 31.10.2022

  Raportul informarii si consultarii publicului PUZ Construire locuinte cuplate P+E SC GOLDSTAR IMEX SRL (1,5 MiB, 89 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 20.10.2022 (18,5 KiB, 88 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii octombrie 2022 (124,5 KiB, 100 hits)

  Hot. schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (25,4 KiB, 87 hits)

  Hot. rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (90,0 KiB, 90 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2022 (72,0 KiB, 89 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102022 (47,5 KiB, 82 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E 2022 (47,0 KiB, 93 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2022 (150,5 KiB, 78 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (23,4 KiB, 81 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Ruja Ioan si Ruja Monica Iuliana 2022 (49,5 KiB, 84 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Racian Gheorghe Iulian 2022 (46,0 KiB, 76 hits)

Hotarari sedinta ordinara 27.09.2022

  Hot. modificare art 1 din Hot nr. 54 din 2022 participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (26,1 KiB, 115 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 T4 (374,1 KiB, 114 hits)

  Hot. aprobare vanzare fara licitatie publica teren str Garii 2022 (31,8 KiB, 111 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 septembrie (75,5 KiB, 112 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092022 (48,0 KiB, 107 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2022 (68,5 KiB, 102 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV septembrie 2022 (85,0 KiB, 113 hits)

  HOT. transformare post vacant 2022 (55,5 KiB, 117 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii septembrie 2022 (125,0 KiB, 108 hits)

Hotarari sedinta ordinara 31 august 2022

  Hot mandatare Primar Orlat pentru reprezentare AGA APA CANAL SIBIU 2022 (47,5 KiB, 116 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Apa (63,5 KiB, 113 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2022 Retea Canalizare (63,0 KiB, 110 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2022 (147,5 KiB, 114 hits)

  Hot. delegarea gestiunii serviciilor de apa si canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A. 2022 (143,0 KiB, 108 hits)

  Hot. participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (24,4 KiB, 97 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082022 (47,5 KiB, 92 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii august 2022 (125,0 KiB, 97 hits)

Hotarari sedinta ordinara 21 iulie 2022

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,4 KiB, 120 hits)

  Formularul 15 2021 2 (24,7 KiB, 115 hits)

  Hot. completare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (54,0 KiB, 109 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072022 (48,0 KiB, 115 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2022 (75,5 KiB, 105 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 actualizat 20.05.2022 (1) (17,4 KiB, 118 hits)

hotarari sedinta ordinara 23 iunie 2022

  HOT. schimbare denumire din Camin cultural in Casa de cultura Stelian Stoica 2022 (50,0 KiB, 127 hits)

  HOT. presedinte sedinta 062022 (47,5 KiB, 118 hits)

hotarari sedinta ordinara 31.05.2022

  Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (95,5 KiB, 135 hits)

  Hot mandatare Primar vot AGA impotriva ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (47,1 KiB, 148 hits)

  HOt mandatare primar vot AGA impotriva incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (50,8 KiB, 146 hits)

  Hot. mandatare Primar vot AGA impotriva modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (40,4 KiB, 134 hits)

  HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (49,0 KiB, 133 hits)

  HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (50,0 KiB, 135 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2022 (148,0 KiB, 124 hits)

  HOT. presedinte sedinta 052022 (47,5 KiB, 130 hits)

  HOT. transformare post guard 2022 (52,5 KiB, 131 hits)

  HOT. transformare post SVSU 2022 (52,5 KiB, 144 hits)

hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022 + pv sedinta ordinara 31 martie 2022

  ANEXE SALIGNY GAZ ORLAT (20,5 KiB, 159 hits)

  deviz general HCL 29 (2,4 MiB, 158 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (78,5 KiB, 152 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,7 KiB, 135 hits)

  Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (69,5 KiB, 146 hits)

  HOT. presedinte 042022 extr (48,0 KiB, 140 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (104,0 KiB, 153 hits)

  pv 032022 (38,8 KiB, 150 hits)

hotarari sedinta ordinara martie 2022

  PROIECT ACT ADITIONAL MODIFICARE CONTRACT DELEGARE Nr 9 din 15.05.2009 (5,9 MiB, 161 hits)

  PAAR CONTINUT 2022 anexa nr. 1 la HCL nr. 26 din 31.03.2022 (1,0 MiB, 255 hits)

  HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (129,5 KiB, 170 hits)

  Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (22,1 KiB, 154 hits)

  HOT. presedinte sedinta 032022 (93,5 KiB, 157 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (136,5 KiB, 156 hits)

  HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (51,5 KiB, 153 hits)

  Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (70,0 KiB, 163 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 24 februarie 2022

  HOT. cont executie buget local trim IV 2021 (148,0 KiB, 169 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2022 (57,0 KiB, 173 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar general pentru anul 2021 (48,0 KiB, 165 hits)

  HOT. organizare retea scolara an scolar 2022-2023 (57,0 KiB, 170 hits)

  HOT. presedinte 022022 extr (48,0 KiB, 155 hits)

  Hot. Rectificare buget an 2022 pentru scoala (68,5 KiB, 162 hits)

  Hot. Rectificare buget trim I 2022 (75,5 KiB, 145 hits)

Hotarari sedinta ordinara februarie 2022 + pv sedinta extraoridnara ianuarie 2022

  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 176 hits)

  Formular program_investitii_buget 2022 (370,1 KiB, 192 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 179 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (56,0 KiB, 179 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (180,5 KiB, 169 hits)

  HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in Comuna ORLAT judetul Sibiu ADI ECO 2022 (54,0 KiB, 169 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2022 (54,5 KiB, 159 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (86,0 KiB, 178 hits)

  HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (24,9 KiB, 171 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (67,0 KiB, 176 hits)

  HOT. presedinte sedinta 022022 (47,0 KiB, 159 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (65,5 KiB, 167 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (61,5 KiB, 168 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (125,0 KiB, 165 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru 2022 (17,2 KiB, 168 hits)

hotarari sedinta extraordinara 7 ianuarie 2022

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2021 (52,5 KiB, 188 hits)

  Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2022 (112,5 KiB, 201 hits)

  HOT. presedinte 012022 extr (47,5 KiB, 180 hits)


HOTARARI  2021

hotarari sedinta ordinara 22 decembrie 2021

  HOT. plan de actiuni 2022 (80,0 KiB, 183 hits)

  HOT. presedinte sedinta 122021 (47,5 KiB, 174 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV decembrie 2021 (87,0 KiB, 188 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV decembrie 2021 (72,0 KiB, 189 hits)

  HOT. taxe locale 2022 (344,5 KiB, 218 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2021 (126,0 KiB, 208 hits)


  HOT.modificare organigrama +stat de functii noiembrie 2021 (125,0 KiB, 177 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV noiembrie 2021 (69,5 KiB, 190 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV noiembrie 2021 (88,5 KiB, 181 hits)

  HOT. presedinte sedinta 112021 (47,5 KiB, 191 hits)

  HOT. mandatare primar semnare parteneriat destinatie ecoturistica Marginimea Sibiului 2021 (25,5 KiB, 181 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2021 (64,7 KiB, 180 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2021 (148,0 KiB, 172 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 184 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018 OCOL CINDREL 2021 (49,5 KiB, 186 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2021 - 2022 (22,4 KiB, 195 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat (76,5 KiB, 210 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei (75,0 KiB, 192 hits)

  Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat (76,0 KiB, 206 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUD 2021 Lungu Florentin Alin Construire locuinta P+E ,bransamente utilitati (47,5 KiB, 214 hits)

  HOT. insusire raport informare si consultare PUZ 2021 PFA Cinezan Lucian Construire bungalow, bransamente utilitati (47,0 KiB, 211 hits)

  HOT. modificare componenta comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2021.doc (91,3 KiB, 199 hits)

  HOT. presedinte sedinta 102021 (47,5 KiB, 203 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2021 (80,0 KiB, 195 hits)

  HOT. desemnare reprezentant Consiliul local Orlat comisie interviu concurs director scoala 2021 (54,5 KiB, 192 hits)

  HOT. presedinte 102021extr (47,5 KiB, 195 hits)

  FORMULAR 15 AUGUST 2021 (37,5 KiB, 203 hits)

  Formular program_investitii_buget 2021 (368,4 KiB, 225 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta ajustare septembire 2021 (61,0 KiB, 206 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune CMI DR GATA CARMEN - SAN DR GATA SRL 2021 (57,5 KiB, 227 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reparatii capitale cladire Primarie 2021 (56,0 KiB, 202 hits)

  HOT. Acord cooperare serviciu gestionare caini fara stapan 2021 (48,0 KiB, 240 hits)

  HOT. aprobare contributie fond solidaritate 2021 (24,9 KiB, 208 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Garii 3 loturi septembrie 2021 (56,0 KiB, 206 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2021 (57,0 KiB, 209 hits)

  HOT. incetare mandat consilier Olariu Constantin Alexandru 2021 (82,0 KiB, 206 hits)

  HOT. presedinte sedinta 092021 (47,5 KiB, 211 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2021 (77,0 KiB, 216 hits)

  Plan anual achizitii publice pentru aprobat sedinta septembrie CL actualizat 17.09.2021 final (1) (17,9 KiB, 207 hits)

  pv 082021. (41,6 KiB, 195 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii trim III an 2021 (61,5 KiB, 227 hits)

  HOT. presedinte sedinta 082021 (47,0 KiB, 202 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit incepand cu 1 septembrie 2021 (71,0 KiB, 220 hits)

  HOT. atestare apartenenta la domeniul privat teren str. Nouă 3 loturi 2021 (55,5 KiB, 256 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Instalatie incalzire spatii inchiriate Dispensar 2021 (56,0 KiB, 225 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii august 2021 (125,0 KiB, 277 hits)

  HOT. presedinte 082021extr (47,5 KiB, 233 hits)

  HOT. nomenclator stradal Orlat 2021 schimbare denumire strada Sergiu Cipariu (317,0 KiB, 294 hits)

  HOT. acordare mandat Primar reprezentare AGA ASOCIATIA DE APA SIBIU 2021. (42,5 KiB, 228 hits)

  HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (44,5 KiB, 232 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2021 (143,5 KiB, 248 hits)

  HOT. presedinte sedinta 072021 (47,5 KiB, 220 hits)

  HOT. transformare functie publica vacanta 2021 (101,5 KiB, 259 hits)

  anexa 1 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (9,2 MiB, 938 hits)

  anexa 2 HOT. aderare Comuna Orlat la ADI ASOCIATIA DE APA 2021 (21,0 MiB, 268 hits)

  HOT declarare de utilitate publica obiectiv Retea aductiune apa bruta Localitatea Orlat judetul Sibiu 2021 (165,0 KiB, 259 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane fizice (112,5 KiB, 276 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2021 persoane juridice (110,5 KiB, 251 hits)

  HOT. aprobare punere la dispozitie gratuit pe 20 ani teren amplasare 2 sirene alarmare Apele Romane 2021 (93,2 KiB, 246 hits)

  HOT. presedinte 062021extr (116,0 KiB, 221 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii mai 2021 (237,0 KiB, 300 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2021 Ocol Silvic Cindrel (135,0 KiB, 274 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2021 (170,5 KiB, 259 hits)

  HOT. presedinte sedinta (114,0 KiB, 263 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2021 (217,5 KiB, 286 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 282 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 274 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2021 (160,5 KiB, 282 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2021 (121,5 KiB, 274 hits)

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ......2021 (114,5 KiB, 247 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 3 loturi 2021 (119,0 KiB, 275 hits)

  Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an 2021 (20,6 KiB, 271 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2020 (165,5 KiB, 260 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea aductiune apa bruta 2021 (119,0 KiB, 252 hits)

 

 

Hotarari sedinta ordinara 9 aprilie 2021

  Formular program_investitii_buget 2021 (354,8 KiB, 349 hits)

  Formularul 12 2021 (29,5 KiB, 307 hits)

  Formularul 13 2021 (106,0 KiB, 347 hits)

  Formularul 15 2021 2 (229,9 KiB, 315 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala str. Noua si str. Garii 2021 (122,5 KiB, 304 hits)

  HOT aprobare modificare suprafata imobil Cladire Muzeu str. Granicerilor nr. 149 2021 (42,9 KiB, 316 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2021 (262,0 KiB, 357 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2021 (124,5 KiB, 311 hits)

  Hot. atestare si completare domeniu public 2021 Amenajare teren multifunctional de sport (135,0 KiB, 367 hits)

  HOT. presedinte sedinta (93,5 KiB, 300 hits)

  PAAP 9.04 (1) (56,7 KiB, 321 hits)

  PAAR CONTINUT 2021 (1,2 MiB, 373 hits)

Hotarari sedinta extraordinara martie 2021

  HOT. cesiune contract concesiune BACILA VASILE - CLOTAN TEODOR TIBERIUS 2021 (131,5 KiB, 323 hits)

  HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar 2021 (111,0 KiB, 326 hits)

  HOT. inrolare sistem plati electronice ghiseul.ro 2021 (51,0 KiB, 351 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2021 Europharm Desfiintare constructii existente si construire depozit de medicamente si fabricarea medicamentelor de uz uman (99,5 KiB, 344 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2021 (58,0 KiB, 344 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2021 (121,0 KiB, 326 hits)

  HOT. presedinte 032021 extr (115,5 KiB, 337 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii martie 2021 (193,5 KiB, 317 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUD Europharm (87,6 KiB, 333 hits)

Hotarari sedinta ordinara 18.02.2021

  Hot. acoperirea temporara a golurilor de casa aferente sectiunii de dezvoltare 2021 (82,5 KiB, 326 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri 2021 Dispensar (80,1 KiB, 333 hits)

  HOT. aprobare procedura acordare facilitati fiscale 2021 (96,5 KiB, 331 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2020 (88,0 KiB, 362 hits)

  HOT. presedinte sedinta (70,5 KiB, 304 hits)

  Anexa HCL nr. 8 din 2021 (3,1 MiB, 328 hits)

Hotarari sedinta extraordinara 08.01.2021

  Hot. acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare 2020 (329,7 KiB, 347 hits)

  Hot. modificare si completare HOT. nr 59 din 2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor 2021 (237,0 KiB, 362 hits)

  HOT. presedinte 012021 extr (274,3 KiB, 348 hits)

HOTARARI  2020

Hotarari sedinta extraordinara decembrie 2020

  HOT. revocare hcl nr.62 din 2020 rectificare buget local trim IV an 2020. (72,1 KiB, 357 hits)

  Hot. Rectificare 3 buget trim IV dec 2020 (74,1 KiB, 386 hits)

  HOT. presedinte 122020 extr (70,5 KiB, 331 hits)

Hotarari sedinta ordinara decembrie 2020

  HOT. cont executie buget local trim III 2020 (88,3 KiB, 346 hits)

  HOT. presedinte 122020 (69,6 KiB, 325 hits)

  Hot. Rectificare 1 buget trim IV dec 2020 (77,4 KiB, 332 hits)

  Hot. Rectificare 2 buget trim IV dec 2020 (73,4 KiB, 323 hits)

  Hot. Regulament organizare si functionare Consiliul local Orlat 2020 (232,7 KiB, 320 hits)

  HOT. taxe locale 2021 (151,8 KiB, 429 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii decembrie 2020 (96,6 KiB, 391 hits)

  HOT.plan de actiuni 2021 (78,3 KiB, 310 hits)

Hotarari sedinta ordinara noiembrie 2020

  HOT. comisii de specialitate Consiliul Local Orlat 2020 (72,8 KiB, 369 hits)

  HOT. alegere viceprimar 2020 (432,6 KiB, 350 hits)

  HOT. presedinte 112020 (273,6 KiB, 357 hits)

Hotarari sedinta extraordinara octombrie 2020

  Hot. aprobare modificare traseu retele obiectiv Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera ...... 2020 (108,1 KiB, 350 hits)

  Hot. atestare domeniu public 2020 Cladire camin cultural NOU 2020 (77,3 KiB, 367 hits)

  HOT. presedinte 102020 (62,4 KiB, 336 hits)

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (65,5 KiB, 339 hits)

Hotarari sedinta ordinara Septembrie 2020

  Hot. virare de la un capitol la altul si modificarea listei de investitii 2020 (66,7 KiB, 387 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV sept 2020 (69,2 KiB, 354 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III si trim IV sept 2020 (69,7 KiB, 331 hits)

  HOT. presedinte 092020 (62,1 KiB, 322 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren str. Nouă 2020 (65,8 KiB, 339 hits)

  Hot aprobare cesiune contract concesiune Ioani Ioan - Bogdan Adina 2020 (66,4 KiB, 489 hits)

  FORMULAR 15 SEPTEMBRIE 2020 (29,6 KiB, 340 hits)

  Formular program_investitii_buget 2020 (348,3 KiB, 350 hits)

Hotarari sedinta ordinara august 2020

  HOT. acordare facilitati plata impozit cladiri 2020 (79,3 KiB, 389 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2020 (89,2 KiB, 391 hits)

  HOT. presedinte 082020 (70,2 KiB, 389 hits)

  HOT. transfer contract concesiune Oprean Viorica - Stefan (Olariu) Elena (77,9 KiB, 387 hits)


Hotarari sedinta ordinara luna iulie 2020

  HOT avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare (76,8 KiB, 420 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2020 (63,7 KiB, 393 hits)

  HOT. presedinte 072020 (61,7 KiB, 372 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii iulie 2020 (562,8 KiB, 406 hits)

  caiet sarcini sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 357 hits)

  contract sura 18,06,2020 (4,7 MiB, 389 hits)

  fisa de date sura 18,06,2020 (1,5 MiB, 352 hits)

  formulare sura 18,06,2020 (827,2 KiB, 348 hits)

  indicatori anexa contract sura 18,06,2020 (151,0 KiB, 385 hits)

  Strategia sura 18,06,2020 (2,9 MiB, 346 hits)

  Studiu de fundamentare sura 18,06,2020 (3,5 MiB, 413 hits)

  Studiu de oportunitate sura 18,06,2020 (3,4 MiB, 404 hits)


  HOT. presedinte 062020 (274,5 KiB, 411 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II iunie 2020 (388,7 KiB, 389 hits)

  HOT. transformare post bibliotecar 06.2020 (249,5 KiB, 392 hits)

  HOT. transformare post guard 06.2020 (304,9 KiB, 372 hits)

  HOT.infiintare post si modificare organigrama +stat de functii iunie 2020 (565,5 KiB, 451 hits)

  HOT. revocare hcl nr. 67 din 2019 reorganizare SVSU (72,5 KiB, 412 hits)

  HOT. presedinte 052020 (70,2 KiB, 416 hits)

  HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2020 (77,4 KiB, 404 hits)

  Hot. modificare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,4 KiB, 366 hits)

  Hot. infiintare SVSU Orlat 2020 (160,0 KiB, 631 hits)

  Hot. aprobare pret vanzare lemn rampa primara 2020 (82,6 KiB, 386 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Modernizare strazi in localitatea Orlat- prelungire strada Gării 2020 (74,8 KiB, 388 hits)

 

Anexe buget la HCL 13/2020 din luna feb

  Plan anual achizitii publice 2020 (18,0 KiB, 410 hits)

  formularul 15 2020 (576,7 KiB, 376 hits)

  formularul 14 2020 (447,4 KiB, 353 hits)

  Formularul 13 2020 p2 (185,8 KiB, 350 hits)

  Formularul 13 2020 p1 (185,7 KiB, 369 hits)

  Formularul 12 2020 (186,5 KiB, 411 hits)

Anexe HCL NR. 20/2020 sedinta ordinara aprilie

  Indicatori de Performanta (Anexa 8) Contract (149,0 KiB, 393 hits)

  Formulare FDA (rev.) (787,2 KiB, 372 hits)

  Fisa de Date a Achizitiei (rev.) (1,4 MiB, 382 hits)

  Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activitatii de Operare (4,7 MiB, 425 hits)

  Caiet de Sarcini Sortare-Compostare (3,5 MiB, 467 hits)

  Studiu de Oportunitate privind delegarea operarii (3,8 MiB, 437 hits)

  Studiu de Fundamentare a deciziei de delegare (3,3 MiB, 401 hits)

  Strategia de Contractare privind incheierea contractelor (rev.) (2,7 MiB, 397 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II decembrie 2020 (75,2 KiB, 399 hits)

  HOT. presedinte 042020 (69,5 KiB, 387 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (74,6 KiB, 407 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2020 (92,9 KiB, 397 hits)

  Hot. completare Regulament de organizare si functionare a Consiliului Local 2020 (95,7 KiB, 438 hits)

  HOT. avizare Strategia de contractare, studiu fundamentare , studiu oportunitate , documentatie atribuire statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie ADI ECO SIBIU (75,0 KiB, 419 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Reţea aducţiune apă brută Localitatea Orlat judeţul Sibiu 2020 (82,5 KiB, 454 hits)

  Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2020 Ocol Silvic Cindrel (84,6 KiB, 437 hits)

  Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2020 (76,6 KiB, 436 hits)

  HOT. presedinte 022020 (69,7 KiB, 445 hits)

  HOT. cont executie buget local trim IV 2019 (100,1 KiB, 442 hits)

  Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2020 (78,6 KiB, 484 hits)

  HOT. aprobare PUZ 2020 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (95,3 KiB, 453 hits)

  Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2020 (71,0 KiB, 438 hits)

  HOT. aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2020 persoane fizice (96,6 KiB, 458 hits)

  Hot cont executie Ocol Silvic Cindrel 2019 (78,9 KiB, 494 hits)

  Hot cheltuieli protocol 2020 (99,3 KiB, 670 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2020 (85,4 KiB, 450 hits)

  Hot. acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2019 (63,7 KiB, 455 hits)

  HOT. presedinte 012020 (61,7 KiB, 444 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim IV 2019 (72,0 KiB, 475 hits)

  HOT.plan de actiuni 2020 (77,8 KiB, 455 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.3 decembrie (96,7 KiB, 499 hits)

  HOT. taxe locale 2020 (609,6 KiB, 495 hits)

HOTARARI  2019

  HOT. reorganizare SVSU 2019 (248,3 KiB, 648 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2019 (75,9 KiB, 465 hits)

  HOT. presedinte 122019 (69,3 KiB, 437 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO Act Aditional SOMA Indicatori 2019 (75,3 KiB, 472 hits)

  HOT. esalonare plata obligatii fiscale bugetare 2019 (109,6 KiB, 720 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune RODEANU ELENA SIMONA . RODEANUN SIMION GHEORGHE 2019 (66,0 KiB, 510 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune BUMBEA SIMION - RODEANU ELENA SIMONA 2019 (66,3 KiB, 447 hits)

  HOT. cont executie buget local trim III 2019 (81,8 KiB, 474 hits)

  HOT. presedinte 112019 (62,8 KiB, 422 hits)

  Hot. anulare accesorii obligatii bugetare restante la 31 decembrie 2018. (99,0 KiB, 470 hits)

  HOT. aprobare esalonare virare profit pentru anul 2018OCOL CINDREL (75,1 KiB, 485 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 str. Piscului (93,4 KiB, 487 hits)

  HOT. modificare art. 1 la hotarare aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (94,0 KiB, 454 hits)

  HOT. presedinte nr 51-2019 (69,2 KiB, 478 hits)

  Hot. Rectificare buget trim IV 2019 (77,6 KiB, 514 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.2 octombrie (97,7 KiB, 488 hits)

  Formularul 14 RECTIF OCT 2019 (118,5 KiB, 474 hits)

  Formularul 15 din octombrie 2019 (414,7 KiB, 479 hits)

  Hot. validare dispozitie rectificare buget trim III si trim IV 2019 (71,6 KiB, 499 hits)

  HOT. presedinte 092019 (62,0 KiB, 436 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO modificare tarif colectare SOMA. (104,9 KiB, 499 hits)

  Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2019 (64,7 KiB, 462 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri str. Piscului 2019 (72,1 KiB, 497 hits)

  HOT. prelungire contracte inchiriere locuinte 2019 (75,0 KiB, 433 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si reabilitare retea de apa si canalizare menajera (340,2 KiB, 479 hits)

  Deviz bransamente Orlat (1,6 MiB, 451 hits)

  Formularul 14 2019 (111,0 KiB, 560 hits)

  Formularul 14 21.08.2019 (118,9 KiB, 536 hits)

  Formularul 15 27062019 (191,7 KiB, 561 hits)

  Formularul.15 21082019 (192,2 KiB, 528 hits)

  Hot. cotizatie ADI ECO 2019 (221,9 KiB, 502 hits)

  Hot. aprobare Statut actualizat ADI ECO Sibiu 2019 (972,7 KiB, 595 hits)

  Hot. Rectificare buget trim III 2019 (324,6 KiB, 555 hits)

  Hot. Rectificare buget trim II 2019 (357,2 KiB, 522 hits)

  HOT. presedinte 082019 (273,5 KiB, 534 hits)

  HOT. presedinte 072019 (272,8 KiB, 560 hits)

  HOT. presedinte 062019 (272,0 KiB, 503 hits)

  HOT. cont executie buget local trim II 2019 (572,0 KiB, 529 hits)

  HOT. aprobare documentatie dezlipire terenuri 2019 (499,7 KiB, 537 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere retea canalizare ape pluviale str. Invingerii 2019 (332,5 KiB, 577 hits)

  Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2019 (286,3 KiB, 548 hits)

  HOT. insusire raport consultare PUD 2019 Marian Aron Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara (358,1 KiB, 505 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - Construire sala de evenimente cu spatii de cazare temporara Marian Aron 2019 (170,6 KiB, 599 hits)

  HOT.modificare organigrama +stat de functii 2019.1 mai (567,4 KiB, 634 hits)

  HOT. presedinte 052019 (271,6 KiB, 646 hits)

  HOT. organizare retea scolara 2019 (297,7 KiB, 662 hits)

  HOT. mandatare primar vot AGA ADI ECO SIBIU aprobare modificare tarif Tracon (498,1 KiB, 655 hits)

  HOT. conventie SMURD 2019 (220,6 KiB, 679 hits)

  HOT. cont executie buget local trim I 2019 (570,9 KiB, 638 hits)

  HOT. cesiune contract concesiune STANISOR MARINA - SIMION ILEANA 2019 (282,4 KiB, 685 hits)

  HOT. aprobare nomenclator stradal Orlat 2019 (226,4 KiB, 698 hits)

  HOT. aprobare actualizare PAAR 2019 (219,8 KiB, 609 hits)

  HOT actualizare indicatori tehnico economici modernizarea retelei de strazi in comuna orlat 2019 (373,7 KiB, 660 hits)

  deviz modernizarea retelei de strazi 2019 cu semnaturi (2,5 MiB, 706 hits)

  Anexa 1 si 2 nomenclator (3,0 MiB, 703 hits)

  HOT. aprobare alipire terenuri str. Granicerilor 2019 (226,4 KiB, 612 hits)

  HOT. presedinte 052019extr (270,6 KiB, 624 hits)

  Deviz extindere conducta gaz Orlat (1,1 MiB, 724 hits)

  Plan anual achizitii publice 2019 Nr. 9357 31.12.2018 (37,2 KiB, 666 hits)

  HOT. presedinte 042019 (60,8 KiB, 653 hits)

  HOT. modificare Regulament hotarare buna gospodarire 2019 (108,3 KiB, 701 hits)

  HOT. inchiriere pasunat Ardeu , Comanda . Poienita 2019 (180,9 KiB, 696 hits)

  Hot Buget local Comuna Orlat an 2019 (76,0 KiB, 706 hits)

  HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere conducta gaz 2019 (73,0 KiB, 669 hits)

  formularul 15 2019 (2,4 MiB, 688 hits)

  formularul 14 2019 (132,3 KiB, 629 hits)

  Formularul 13 2019 (131,4 KiB, 680 hits)

  Formularul 12 2019 (50,7 KiB, 684 hits)

  HCL 14-Avizare strategie de contractare , studiu de fundamentare si documentatie de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare statii sortare si compostare Sura Mica si Cisnadie (575,2 KiB, 659 hits)

  HCL 13-Aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2019 (71,4 KiB, 646 hits)

  HCL 12-Pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2019 (76,7 KiB, 648 hits)

  HCL 11-Volum masa lemnoasa 2019 Ocol Silvic Cindrel (75,0 KiB, 698 hits)

  HCL 10- BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2019 (81,3 KiB, 694 hits)

  HCL 9-Cont executie Ocol Silvic Cindrel 2018 (82,3 KiB, 645 hits)

  HCL 8-Aprobare contributie lunara audit ACOR 2019 (89,6 KiB, 693 hits)

  HCL 7-Insusire raport consultare PUZ 2019 Teppner Construire trup intravilan hala , birouri , seră (362,4 KiB, 714 hits)

  HCL 6-Aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu” (96,8 KiB, 657 hits)

  HCL 4-Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2018 (121,2 KiB, 645 hits)

  HCL 3-Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (69,8 KiB, 638 hits)

  HCL 2 - Acoperire definitiva din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii dezvoltare si a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare (64,5 KiB, 761 hits)

  HCL 1 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,8 KiB, 726 hits)

HOTARARI  2018

  HCL 66 - Taxe locale 2019 (605,2 KiB, 788 hits)

  HCL 65 - Plan de actiuni 2019 (319,9 KiB, 749 hits)

  HCL 64 - Rectificare buget trim IV 2018 (398,0 KiB, 726 hits)

  HCL 63 - Alegere presedinte sedinta (273,0 KiB, 757 hits)

  HCL 62 - Cesiune contract concesiune CINEZAN LUCIAN - CINEZAN LUCIAN PFA (64,8 KiB, 746 hits)

  HCL 61 - Implementare proiect Reparatii cladire camin cultural Orlat (91,5 KiB, 1.317 hits)

  HCL 60 - Aprobare indicatori tehnico-economici Reparatii cladire camin cultural Orlat (78,8 KiB, 705 hits)

  HCL 59 - Mandatare primar vot AGA ADI ECO impotriva incheiere act aditional 2 contract delegare sortare compostare Brantner (76,4 KiB, 685 hits)

  HCL 58 - Mandatare primar vot ADI ECO impotriva aprobare act aditional 5 contract delegare colectare si transport deseuri (69,8 KiB, 737 hits)

  HCL 57 - Mandatare primar in AGA ADI ECO vot impotriva aprobare Regulament salubrizare judetul Sibiu (88,0 KiB, 746 hits)

  HCL 56 - Cesiune contract concesiune - GHISOIU-MIHAILESCU- PAUL, BUMBEA (67,6 KiB, 696 hits)

  HCL 55 - Modificare organigrama si stat de functii (94,7 KiB, 698 hits)

  HCL 54 - Transformare post contractual din inspector de specialitate (63,9 KiB, 662 hits)

  HCL 53 - Alegerea presedintelui de sedinta (62,7 KiB, 671 hits)

  HCL 52 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici investitie cladire str. Granicerilor (175,8 KiB, 690 hits)

  HCL 51 - Aprobarea radierii dreptului de folosinta teren (166,0 KiB, 870 hits)

  HCL 50 - Completarea anexei 1 la HCL 76-2012 - aprobarea racordarii la reteaua electrica a persoanelor cazuri sociale (167,1 KiB, 686 hits)

  HCL 49 - Aprobarea prelungirii PUG si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (141,6 KiB, 716 hits)

  HCL 48 - Rectificarea bugetului trimestrului IV 2018 (243,7 KiB, 747 hits)

  HCL 47 - Aprobarea executiei bugetare Trimestrul III 2018 (469,0 KiB, 684 hits)

  HCL 46 - Alegerea presedintelui de sedinta (125,4 KiB, 677 hits)

  HCL 45 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea iluminat public Str. Noua (157,7 KiB, 751 hits)

  HCL 44 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie noua Amenajare parc zona centrala (158,6 KiB, 781 hits)

  HCL 43 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 (177,4 KiB, 782 hits)

  HCL 42 - Aprobarea inchirierii spatiului comercial din str. Granicerilor 111 (384,9 KiB, 771 hits)

  HCL 41 - Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2018 (218,6 KiB, 749 hits)

  HCL 40 - Alegerea presedintelui de sedinta (126,9 KiB, 749 hits)

  HCL 39 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pt Refacerea Statiei de captare si tratare apa potabila (3,4 MiB, 795 hits)

  HCL 38 - Validarea Dispozitiei Primarului 132-14.08.2018 rectificarea bugetului trim III (148,4 KiB, 790 hits)

  HCL 37 - Alegerea presedintelui de sedinta (128,1 KiB, 724 hits)

  HCL 36 - Aprobarea executiei bugetare trim II 2018 (233,1 KiB, 696 hits)

  HCL 35 - Modificarea programului de investitii 2018 (65,9 KiB, 735 hits)

  HCL 34 - Alegerea presedintelui de sedinta (112,2 KiB, 688 hits)

  HCL 33 - Aprobare prelungire termen virare profit OCOL CINDREL 2018 (67,2 KiB, 763 hits)

  HCL 32 - Aprobare raspuns la interogatoriul formulat in dosarul 927-294-2017 (65,0 KiB, 770 hits)

  HCL 31 - Aprobare indicatori tehnico-economici obiective investitii 2018 (75,2 KiB, 749 hits)

  HCL 30 - Modificare organigrama + stat de functii 2018.3 iunie (94,4 KiB, 705 hits)

  HCL 29 - Transformare functie publica vacanta 2018 (85,1 KiB, 815 hits)

  HCL 28 - Aprobare ROF regulament organizare si functionare aparat de specialitate primar Orlat 2018 (206,8 KiB, 1.029 hits)

  HCL 27 - Rectificare buget trim II 2018 (71,7 KiB, 723 hits)

  HCL 26 - Presedinte 06-2018 (62,1 KiB, 698 hits)

  HCL 25 - 2018 Aprobare modificare suprafata imobil str. Granicerilor nr. 115 (67,2 KiB, 790 hits)

  HCL 24 - 2018 Inchiriere pasunat Poienita (184,6 KiB, 784 hits)

  HCL 23 - 2018 Mandatare primar vot AGA ADI ECO majorare tarif SOMA (68,9 KiB, 803 hits)

  HCL 22 - 2018 Cont executie buget local trim I 2018 (99,1 KiB, 744 hits)

  HCL 21 - 2018 Alegere Presedinte sedinta (62,3 KiB, 720 hits)

  HCL 20 - 2018 modificare organigrama +stat de functii 2018.2 martie (202,7 KiB, 799 hits)

  HCL 19 - 2018 organizare retea scolara 2018 (89,9 KiB, 844 hits)

  HCL 18 - 2018 inchiriere pasunat 2018 (237,1 KiB, 804 hits)

  HCL 17 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,1 KiB, 698 hits)

  Anexa HCL buget 2018 plan anual al achizitiilor publice 67 . 3 din 5.01. 2018 (39,5 KiB, 809 hits)

  HCL 16 - 2018 privind anulare obligatii fiscale debitor HUK HOLZHANDEL radiat Registrul Comertului. (109,1 KiB, 815 hits)

  HCL 15 - 2018 privind aprobare contributie lunara audit ACOR 2018. (103,5 KiB, 859 hits)

  HCL 14 - 2018 privind aprobare actualizare PAAR 2018. (71,8 KiB, 817 hits)

  HCL 13 - 2018 privind aprobare cesiune contract concesiune MIALHA DANIELA - OLOVINA DANIELA 2018. (136,7 KiB, 851 hits)

  HCL 12 - 2018 privind aprobarea actului adițional la contractul de administrare echipamente colectare deseuri. (127,5 KiB, 836 hits)

  HCL 11 - 2018 privind mandatare primar vot impotriva majorarii tarifului Tracon 2018. (100,3 KiB, 780 hits)

  HCL 10 - 2018 privind aprobare inscriere provizorie in CF a dreptului de proprietate spatiu comercial 2018. (96,2 KiB, 852 hits)

  HCL 9 - 2018 privind modificare organigrama +stat de functii 2018. (201,9 KiB, 803 hits)

  HCL 8 - 2018 privind transformare post contractual din muncitor calificat in inspector de specialitate 2018 (193,5 KiB, 773 hits)

  HCL 7 - 2018 privind BUGET local 2018. (147,2 KiB, 762 hits)

  HCL 6 - 2018 privind cont executie buget local trim IV 2017. (133,2 KiB, 787 hits)

  HCL 5 - 2018 privind BVC buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2018. (103,6 KiB, 793 hits)

  HCL 4 - 2018 privind cont executie Ocol Silvic Cindrel 2017 (117,5 KiB, 815 hits)

  HCL 3 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (124,0 KiB, 780 hits)

  HCL 2 - 2018 privind acoperirea temporara din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2018 (106,2 KiB, 794 hits)

  HCL 1 - 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (112,9 KiB, 772 hits)

HOTARARI  2017

  HCL 71-2017 privind aprobare documentatie cadastrala infiintare CF spatiu comercial 2017 (94,9 KiB, 822 hits)

  HCL 70-2017 privind taxe chirii spatii pentru anul 2018 (141,8 KiB, 783 hits)

  HCL 69-2017 privind plan de actiuni 2018 (118,0 KiB, 754 hits)

  HCL 68-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2017 (104,7 KiB, 748 hits)

  HCL 67-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (116,9 KiB, 749 hits)

  HCL 66-2017 privind aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera 2018 (94,4 KiB, 812 hits)

  HCL 65-2017 privind pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2018 (99,4 KiB, 757 hits)

  HCL 64-2017 privind volum masa lemnoasa 2018 Ocol Silvic Cindrel (99,6 KiB, 833 hits)

  HCL 63-2017 privind aprobare pret referinta masa lemnoasa ocol 2018 (102,8 KiB, 788 hits)

  HCL 62-2017 privind BVC rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic 2017 (80,5 KiB, 817 hits)

  HCL 61-2017 privind modificare organigrama +stat de functii 2017 (202,0 KiB, 792 hits)

  HCL 60-2017 privind stabilire impozite si taxe locale 2018 (235,9 KiB, 786 hits)

  HCL 59-2017privind modificare plan de ocupare functii publice 2017 (105,3 KiB, 854 hits)

  HCL 58-2017 privind rectificare buget trim IV 2017 (105,2 KiB, 756 hits)

  HCL 57-2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (124,1 KiB, 811 hits)

  HCL 56-2017 cont executie buget local trim III 2017 (166,0 KiB, 828 hits)

  HCL 55-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (120,7 KiB, 822 hits)

  HCL 54-2017 desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala 2017 (100,9 KiB, 936 hits)

  HCL 53- 2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat (96,9 KiB, 796 hits)

  HCL 52-2017 plan de ocupare functii publice 2018 (126,9 KiB, 825 hits)

  HCL 51-2017 modificare organigrama +stat de functii 2017 (215,5 KiB, 826 hits)

  HCL 50-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (115,7 KiB, 751 hits)

  HCL 49-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (121,6 KiB, 860 hits)

  HCL 48-2017 privind aprobare PUD MONTANA pensiune agroturistica 2017 (121,7 KiB, 859 hits)

  HCL 47-2017 privind modificare inventar domeniu public 2017 (103,5 KiB, 844 hits)

  HCL 46-2017 privind implementarea proiectului Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei (142,6 KiB, 950 hits)

  HCL 45-2017 privind aprobare indicatori tehnico economici amenajare teren sport 2017 (134,2 KiB, 814 hits)

  HCL 44-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane juridice (109,2 KiB, 843 hits)

  HCL 43-2017 privind aprobarea Taxa Salubritate ADI ECO iulie 2017 persoane fizice (115,3 KiB, 827 hits)

  HCL 42-2017 privind stabilirea salarii personal bugetar iulie 2017 conform Legii 153 (127,4 KiB, 890 hits)

  HCL 41-2017 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 6728.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 (104,8 KiB, 769 hits)

  HCL 40-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017 (157,0 KiB, 773 hits)

  HCL 39-2017 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (104,2 KiB, 775 hits)

  HCL 38-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (117,5 KiB, 773 hits)

  HCL 37-2017 privind insusire raport consultare PUZ MANASTIRE construire biserica utilitati unificare terenurie 2017 (95,7 KiB, 920 hits)

  HCL 36-2017 privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena (94,3 KiB, 970 hits)

  HCL 35-2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan (93,5 KiB, 831 hits)

  HCL 34-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 853 hits)

  HCL 33-2017 privind acceptare donatie masina pompieri Cristian (107,2 KiB, 947 hits)

  HCL 32-2017 privind aprobare taxa de inchiriere buldoexcavator 2017 (103,5 KiB, 1.016 hits)

  HCL 31-2017 privind insusire raport consultare PUD. Infiintare pensiune agroturistica Montana (103,1 KiB, 850 hits)

  HCL 30-2017 privind suspendare hotarare aprobare PUZ Manastire (73,0 KiB, 922 hits)

  HCL 29-2017 privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2017 (72,5 KiB, 834 hits)

  HCL 28 -2017 privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2017 - 2018 (81,9 KiB, 864 hits)

  HCL 27-2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2017 (100,5 KiB, 824 hits)

  HCL 26-2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2017 (154,8 KiB, 821 hits)

  HCL 25-2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 785 hits)

  HCL 24-2017 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (246,6 KiB, 813 hits)

  HCL 23 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta (96,8 KiB, 798 hits)

  Anexa la HCL - amenajament pastoral Orlat final (6,6 MiB, 1.354 hits)

  HCL 22 /03.04.2017 privind aprobarea concesionării unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică (700,2 KiB, 1.314 hits)

  HCL 21 /03.04.2017 privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 66/2016 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat (269,8 KiB, 821 hits)

  HCL 20 /03.04.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (314,3 KiB, 789 hits)

  HCL 19 /7.03.2017 privind aprobarea indicatorilor teh. ec. pt. obiectivul de investiţie Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu (137,2 KiB, 810 hits)

  HCL 18 /7.03.2017 privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 9 din 2017 (93,4 KiB, 816 hits)

  HCL 17 /7.03 2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu (113,6 KiB, 856 hits)

  HCL 16 /7.03.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei ORLAT (82,7 KiB, 826 hits)

  HCL 15 /7.03.2017 privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior pe anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat (98,7 KiB, 870 hits)

  HCL 14 /7.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 pt. RPL OS CINDREL RA (77,4 KiB, 811 hits)

  HCL 13 /7.03.2017 privind aprobarea executiei bugetare pt. RPL OS Cindrel RA (103,8 KiB, 791 hits)

  HCL 12 /7.03. 2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2017. (654,4 KiB, 831 hits)

  HCL 11/7.03.2017 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2016 (154,8 KiB, 801 hits)

  HCL 10 /07.03.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (108,0 KiB, 798 hits)

  HCL 9 /8.02.2017 privind aprobarea modernizării reţelei de străzi in Comuna Orlat - 2017 (403,2 KiB, 796 hits)

  HCL 8 /8.02.2017 privind alegere preşedinte de şedinţă (316,0 KiB, 804 hits)

  HCL 7 /20.01.2017 privind aprobarea înfiinţării postului de consilier al Primarului Comunei Orlat (356,5 KiB, 849 hits)

  HCL 6 /26.01.2017 privind transformarea unei functii publice vacante (435,4 KiB, 767 hits)

  HCL 5 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 pt agenţii ec. şi instituţiile publice din Com. Orlat (358,6 KiB, 831 hits)

  HCL 4 /26.01.2017 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017 (464,1 KiB, 893 hits)

  HCL 3 /26.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (319,6 KiB, 827 hits)

  HCL 2 /9.01.2017 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare 2017 (350,3 KiB, 775 hits)

  HCL 1 /9.01.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (303,8 KiB, 802 hits)

HOTARARI  2016

  Hotararea nr. 77 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. (94,0 KiB, 783 hits)

  Hotararea nr. 76 din 22.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017. (215,1 KiB, 816 hits)

  Hotararea nr. 75 din 22.12.2016 privind aprobare plan de actiuni pentru beneficiarii de ajutor social 2017 (92,0 KiB, 757 hits)

  Hotararea nr. 74 din 22.12.2016 privind rectificarea bugetului local trim IV (93,0 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr. 73 din 22.12.2016 alegerea presedintelui de sedinta (91,2 KiB, 751 hits)

  Hotararea nr. 72 din 24.11.2016 privind aprobare achiziţionare servicii de consultanta juridică conducta gaz 2016 (77,7 KiB, 799 hits)

  Hotararea nr. 71 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie epurare canalizare 2016 (79,9 KiB, 809 hits)

  Hotararea nr. 70 din 24.11.2016 privind aprobare documentatie diminuare teren statie apa 2016 (78,8 KiB, 834 hits)

  Hotararea nr. 69 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane juridice (90,1 KiB, 809 hits)

  Hotararea nr. 68 din 24.11.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 actualizata persoane fizice (89,6 KiB, 790 hits)

  Hotararea nr. 67 din 24.11.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,8 KiB, 824 hits)

  Hotararea nr. 66 din 26.10.2016 privind aprobare amenajament pastoral 2016 (85,9 KiB, 825 hits)

  Hotararea nr. 65 din 26.10.2016 privind implementare proiect extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare 2016. (166,4 KiB, 899 hits)

  Hotararea nr. 64 din 26.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare (101,6 KiB, 807 hits)

  Hotararea nr. 63 din 26.10.2016 privind aprobare indicatori tehnico economici, amenajare alei pietonale zona blocuri 2016 (71,5 KiB, 813 hits)

  Hotararea nr. 62 din 26.10.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2016 (86,2 KiB, 802 hits)

  Hotararea nr.61 din 26.10.2016 privind aprobare contributie audit ACOR 2016 (99,3 KiB, 828 hits)

  Hotararea nr. 60 din 26.10.2016 privind insusire acord cooperare audit ACOR 2016 (143,2 KiB, 831 hits)

  Hotararea nr.59 din 26.10.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane juridice (87,9 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr.58 din 26.10.2016 privind cont executie buget local trim III 2016 (110,6 KiB, 790 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.10.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,3 KiB, 768 hits)

  Hotararea nr. 56 din 08.09.2016 privind dare in administrare paduri 2016 (153,0 KiB, 1.096 hits)

  Hotararea nr. 55 din 08.09.2016 privind buna gospodarire 2016 (191,0 KiB, 832 hits)

  Hotararea nr. 54 din 08.09.2016 privind aprobare PUZ Manastire (92,8 KiB, 790 hits)

  Hotararea nr. 53 din 08.09.2016 privind aprobare Taxa Salubritate ADI ECO 2016 persoane fizice (87,0 KiB, 784 hits)

  Hotararea nr. 52 din 08.09.2016 privind plan de ocupare functii publice 2017 (96,2 KiB, 809 hits)

  Hotararea nr. 51 din 08.09.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (87,7 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr. 50 din 08.09.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,6 KiB, 828 hits)

  Hotararea nr. 49 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune LOLOIU ILIE - IUGA MARIUS 2016. (87,3 KiB, 812 hits)

  Hotararea nr. 48 din 28.07.2016 privind cesiune contract concesiune TOLCIU ARON - RODEANU ELENA SIMONA 2016 (87,7 KiB, 920 hits)

  Hotararea nr. 47 din 28.07.2016 privind revocarea H.C.L. nr. 31 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA (77,9 KiB, 753 hits)

  Hotararea nr. 46 din 28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului – propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local (280,6 KiB, 799 hits)

  Hotararea nr. 45 din 28.07.2016 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 (85,2 KiB, 777 hits)

  Hotararea nr. 44 din 28.07.2016 privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2016 (125,0 KiB, 757 hits)

  Hotararea nr. 43 din 28.07.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,2 KiB, 821 hits)

  Hotararea nr. 42 din 23.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate (74,3 KiB, 824 hits)

  Hotararea nr. 41 din 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat (83,4 KiB, 827 hits)

  Hotararea nr. 40 din 23.06.2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (77,5 KiB, 855 hits)

  Hotararea nr. 39 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Orlat (75,3 KiB, 827 hits)

  Hotararea nr. 38 din 23. 06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale (76,5 KiB, 891 hits)

  Hotararea nr. 37 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare (73,6 KiB, 851 hits)

  Hotararea nr. 36 din 26.05.2016 privind implementarea proiectului Modernizare reţele străzi în loc. Orlat, com.Orlat, jud.Sibiu (109,5 KiB, 853 hits)

  Hotararea nr. 35 din 26.05.2016 privind aprobarea Studiului de Fezbilitate, indicatori tehnico-ec. pt. obiectiv de investitie noua (100,4 KiB, 824 hits)

  Hotaraea nr. 34 din 26.05.2016 privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat (80,6 KiB, 770 hits)

  Hotaraea n. 33 din 26.05.2016 privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie (76,8 KiB, 806 hits)

  Hotrarea nr. 32 din 26.05.2013 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,6 KiB, 822 hits)

  Hotararea nr. 31 din 21.04.2016 privind darea in folosinta gratuita de catre RPL OS CINDREL a unei suprafete de teren (82,6 KiB, 878 hits)

  Hotararea nr. 30 din 21.04.2016 privind aprobatrea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitie noua (78,5 KiB, 787 hits)

  Hotararea nr. 29 din 21.04.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 2016. (123,1 KiB, 759 hits)

  Hotarrea nr. 28 din 21.04.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,3 KiB, 755 hits)

  Hotarrea nr. 27 din 31.03.2016 privind constituirea Comisiei de selectie a candidatilor (94,4 KiB, 788 hits)

  Hotararea nr. 26 din 31.03.2016 privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7/2016 (95,8 KiB, 835 hits)

  Hotararea nr. 25 din 31.03.2016 privind actualizarea Planului de analiza (73,8 KiB, 784 hits)

  Hotararea nr. 24 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii (79,1 KiB, 805 hits)

  Hotararea nr. 23 din 31.03 din privind identificare beneficiari ai tichetelor sociale pentru grădiniţe (99,3 KiB, 780 hits)

  Hotararea nr. 22 din 31.03 din privind racordarea la electricitate (74,6 KiB, 760 hits)

  Hotararea nr. 21 din 31.03 din privind reorganizarea Retelei scolare (77,7 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr. 20 din 31.03 din 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I . (88,8 KiB, 813 hits)

  Hotararea nr. 19 din 31.03 2016 privind validarea mandatului (98,9 KiB, 802 hits)

  Hotararea nr .18 din31.03 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (91,0 KiB, 731 hits)

  Hotararea nr .17 din 26.02 2016 privind indicatori tehnico-economici investitie nouă. (71,7 KiB, 790 hits)

  Hotararea nr.16 din 26.02 2016 privind investitie noua (77,2 KiB, 770 hits)

  Hotararea nr .15 din 26.02 2016 privind implementare proiect (75,8 KiB, 780 hits)

  Hotararea nr .14 din 26.02 2016 privind aprobare normative consum lunar carburanti. (75,7 KiB, 800 hits)

  Hotararea nr .13 din 26.02 2016 privind incetare mandat consilier (98,2 KiB, 811 hits)

  Hotararea nr .12 din 26.02 2016 privind executia bugetara (98,2 KiB, 829 hits)

  Hotararea nr . 11 din 26.02 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (90,6 KiB, 762 hits)

  Hotararea nr.10 din 28.01.2016 privind aprobarea cotizatiei Comunei Orlat membra ADI ECO Sibiu pe anul 2016 (69,8 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr . 9 din 28.01 2016 privind aprobarea bugetului local 2016 (136,9 KiB, 783 hits)

  Hotararea nr . 8 din 28.01 2016 privind o suprafata de pasunat impadurita. (70,4 KiB, 825 hits)

  Hotararea nr . 7 din 28.01 2016 privind stabilire vanzare masa lemnoasa (93,8 KiB, 984 hits)

  Hotararea nr . 6 din28.01 2016 privind masa lemnoasa pe picior (94,2 KiB, 760 hits)

  Hotararea nr. 5 din 28. 08 2016 privind aprobarea bugetului de venituri. (76,5 KiB, 738 hits)

  Hotararea nr. 4 din 28. 01.2016 privind executia bugetara din 2015. (88,5 KiB, 755 hits)

  Hotararea nr. 3 din 28. 01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 818 hits)

  Hotararea nr. 2 din 08.01.2016 privind acoperirea definitiva buget local (81,1 KiB, 773 hits)

  Hotararea nr. 1 din 08. 01. 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta (78,5 KiB, 749 hits)

 

LUNA NOIEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 47 din 09.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (80,0 KiB, 772 hits)

  Hotararea nr. 48 din 09.11. 2015 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 (193,8 KiB, 910 hits)

  Hotararea nr. 49 din 09.11.2015 Privind actualizarea valorii de inventar a obiectivului de investiţii ,, Modernizare drumuri forestiere Comuna Orlat ,, (109,4 KiB, 777 hits)

  Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 778 hits)

  Hotararea nr. 51 din 26.11.2015 Hotararea nr. 50 din 26.11.2015 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii execut (155,1 KiB, 759 hits)

  Hotararea nr. 52 din 26.11.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 201 (76,1 KiB, 842 hits)

  Hotararea nr. 53 din 26.11.2015 Privind rectificarea bugetului local şi actualizarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (112,2 KiB, 735 hits)

  Hotararea nr.54 din 26.11.2015 Privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 31.03.2016 a valabilităţii garanţiei emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural (79,0 KiB, 763 hits)

  Hotararea nr. 55 din 26.11.2015 Privind aprobarea Regulamentului de utilizare a drumurilor forestiere aflate în domeniul publicl (86,2 KiB, 761 hits)

  Hotararea nr. 56 din 26.11.2015 Privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior (78,0 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr. 57 din 26.11.2015 privind închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor , nr. 194 (124,4 KiB, 788 hits)

LUNA OCTOMBRIE 2015

  Hotararea nr. 44 din 29.10.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,1 KiB, 699 hits)

  Hotararea nr. 45 din 29.10.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2015 (222,9 KiB, 778 hits)

  Hotararea nr. 46 din 29.10.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul IV anul 2015 (143,2 KiB, 769 hits)

LUNA SEPTEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 45 din 29.09.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (80,1 KiB, 770 hits)

  Hotararea nr.43. din 29.09. 2015 Privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Jud. Sibiu (89,5 KiB, 777 hits)

LUNA AUGUST 2015

  Hotararea nr. 36 din 18.08.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,1 KiB, 722 hits)

  Hotararea nr. 37 din 18.08.2015 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2015 (95,4 KiB, 796 hits)

LUNA IULIE 2015

  Hotararea nr. 33 din 30.07.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,7 KiB, 743 hits)

  Hotararea nr. 34 din 30.07.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2015 (122,5 KiB, 787 hits)

  Hotararea nr. 35 din 30.07.2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Orlat (129,4 KiB, 803 hits)

LUNA IUNIE 2015

  Hotararea nr. 30.06.2016 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (78,1 KiB, 725 hits)

  Hotararea nr. 31.06.2015 Privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe trimestrul II anul 2015 (156,8 KiB, 852 hits)

LUNA MAI 2015

  Hotararea nr. 26 din 28.05.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta (79,4 KiB, 788 hits)

  Hotararea nr. 27 din 28.05.2015 Privind stabilirea taxelor pentru eliberarea Atestatelor de producator (91,0 KiB, 977 hits)

  Hotararea nr. 28 din 28.05.2015 Privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. (88,5 KiB, 803 hits)

  Hotararea nr. 29. din 28.05.2015 Privind transformarea unui post din cadrul aparatului de specialitate (79,2 KiB, 749 hits)

LUNA APRILIE 2015

  Hotararea nr.25 din 30.04.2015 Privind completarea domeniului public cu obiectivul de investiţie nouă Extindere reţea de canalizare menajeră localitatea Orlat , jud. Sibiu (87,4 KiB, 726 hits)

  Hotararea nr.24 din 30.04.2015 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la la aprobarea racordării la rică stradală a persoanelor care reprezintă ca (80,1 KiB, 807 hits)

  Hotararea nr.23 din 30.04.2015 .Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat instituţii (154,3 KiB, 804 hits)

  Hotararea22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsuril (101,0 KiB, 801 hits)

  Hotarrea nr.21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 761 hits)

  Hotararea nr.20 din 30.02.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 775 hits)

  Hoatarea nr. 18 din 30.04.2015 Privind alagerea presedintelui de sedinta (78,4 KiB, 797 hits)

  Hotararea nr. 19 din 30.04.2015 Privind aprobarea execuţiei bugetare pe trim I anul 2015 (146,7 KiB, 774 hits)

  Hotararea nr. 20 din 30.04.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II anul 2015 (88,0 KiB, 766 hits)

  Hotararea nr. 21 din 30.04.2015 Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe unele străzi din comuna Orlat (115,1 KiB, 775 hits)

  Hotararea nr.22 din 30.04.2015 Privind aprobarea participării Comunei Orlat, membră a parteneriatului GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăs (101,0 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr 23 din 30.04.2016 Privind aprobarea organigramei , a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (116,4 KiB, 765 hits)

  Hotararea nr. 24 din 30.04.2016 Privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă (80,1 KiB, 757 hits)

LUNA MARTIE 2015

  Hotararea nr.6 26.03.2015 Alegerea preşedintelui de sedinţă (78,6 KiB, 781 hits)

  Hotararea nr.7 din 26.03.2015 Rreorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat 2015 - 2016 , (77,4 KiB, 807 hits)

  Hotararea nr.8 din 26.03.2015 Aprobarea participării Comunei Orlat, membră a Asociaţiei GAL Mărginimea Sibiului pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa Leader Măsura 19 şi submăsurile aferente (96,0 KiB, 752 hits)

  Hotararea nr.9 din 26.03.2015 Actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat (339,8 KiB, 907 hits)

  Hotararea nr.10 din 26.03.2015 Avizarea Regulamentului de Salubrizare din judeţul Sibiu (99,6 KiB, 758 hits)

  Hotararea nr.11 din 26.03.2015 închirierea , prin licitaţie publică deschisă , a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat în Orlat , strada Grănicerilor nr. 147 (123,6 KiB, 797 hits)

  Hotararea nr.12 din 26.03.2015 Transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat (79,3 KiB, 798 hits)

  Hotararea nr.13 din 26.03.2015 Preluare in administrare echipamente deseuri ADI ECO (101,3 KiB, 786 hits)

  Hotararea nr.14 din 26.03.2015 Avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de operare a staţiei de sortare Şura Mică, a staţiei de compostare Şura Mică şi a sta (88,9 KiB, 811 hits)

  Hotararea nr.15 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădi (97,9 KiB, 760 hits)

  Hotararea nr. 16 din 26.03.2015 avizarea ”Documentaţiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu” (88,7 KiB, 764 hits)

  Hotararea nr. 17 din 26.03.2015 Avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în zona 1 Sibiu (90,1 KiB, 794 hits)

LUNA FEBRUARIE 2015

  Hotarare nr.1 din 9.02.2015 Alegerea presedintelui de sedinta (79,2 KiB, 803 hits)

  Hotarare nr.2 din 9.02.2015 Cont executie buget local trim IV 2014. (123,0 KiB, 852 hits)

  Hotarare nr.3 din9.02.2015 Modificare contract administrare Ocol Silvic Cindrel.doc (89,7 KiB, 732 hits)

  Hotarare nr.4 din 09.02.2015 Aprobare buget local pe anul 2015 (212,8 KiB, 743 hits)

  Hotarare nr.5 din 09.02.2015 Revocare criterii bunuri acordare ajutor social 2015 (81,5 KiB, 797 hits)

LUNA DECEMBRIE 2015

  Hotararea nr. 58 din 17.12.2015 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă (79,5 KiB, 792 hits)

  Hotararea nr.59 din 17.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2015 (90,5 KiB, 722 hits)

  Hotararea nr.60 din 17.12.2015 Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al Comunei Orlat şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (76,9 KiB, 789 hits)

  Hotararea nr. 61 din 17.12.2015 Privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă (74,8 KiB, 793 hits)

  Hotararea nr. 62 din 17.12.2015 Privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social (91,6 KiB, 749 hits)

  Hotararea nr. 63 din 17.12 2015 Privind stabilirea tarifelor de bază , lunare , pe metru pătrat , la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , din fondul locativ la dispozi (105,1 KiB, 967 hits)

  Hotarari 58-63_2015 (231,5 KiB, 1.096 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support