Procese Verbale

  pv 052019 extr (347,0 KiB, 6 hits)

  pv042019 (377,9 KiB, 6 hits)

  pv022019 (704,8 KiB, 20 hits)

  Proces verbal 07.01.2019 sedinta ordinara (76,2 KiB, 29 hits)

  Proces verbal 18.12.2018 sedinta ordinara (80,5 KiB, 46 hits)

  Proces verbal 29.11.2018 sedinta ordinara (472,0 KiB, 69 hits)

  Proces Verbal 30.10.2018 sedinta ordinara (91,9 KiB, 66 hits)

  Proces verbal 27.09.2018 sedinta ordinara (172,7 KiB, 68 hits)

  Proces verbal 30.08.2018 sedinta ordinara (167,4 KiB, 86 hits)

  Proces verbal 26.07.2018 sedinta ordinara (90,3 KiB, 85 hits)

  Proces verbal 13.06.2018 sedinta ordinara (92,0 KiB, 74 hits)

  Proces verbal 27.04.2018 sedinta ordinara (108,7 KiB, 117 hits)

  Proces verbal 29.03.2018 sedinta ordinara (71,2 KiB, 113 hits)

  Proces verbal 12.02.2018 sedinta ordinara (189,7 KiB, 131 hits)

  Proces verbal 08.01.2018 sedinta extraordinara (95,8 KiB, 135 hits)

  Proces verbal 22.12.2017 sedinta ordinara (148,1 KiB, 152 hits)

  Proces verbal 29.11.2017 sedinta ordinara (171,1 KiB, 159 hits)

  Proces verbal 26.10.2017 sedinta ordinara (157,7 KiB, 126 hits)

  Proces verbal 28.09.2017 sedinta ordinara (152,3 KiB, 166 hits)

  Proces verbal 25.07.2017 şedinţa ordinara (217,6 KiB, 185 hits)

  Proces verbal 19.06.2017 sedinta ordinara (108,8 KiB, 241 hits)

  Proces verbal 25.05.2017 sedinta ordinara (204,6 KiB, 146 hits)

  Proces verbal 04.05.2017 şedinţa extraordinara (89,8 KiB, 155 hits)

  Proces verbal 03.04. 2017 şedinţa extraordinara (100,9 KiB, 147 hits)

  Proces verbal 07.03.2017 sedinta ordinara (145,6 KiB, 286 hits)

  Proces verbal 8.02.2017 sedinta extraordinara a Consiliului Local Orlat (323,2 KiB, 159 hits)

  Proces verbal 26.01.2017 sedinta ordinara (246,2 KiB, 295 hits)

  Proces verbal 09.01.2017 şedinţa extraordinara (322,4 KiB, 156 hits)

  Proces Verbal 22.12.2016 sedinta ordinara (105,2 KiB, 173 hits)

  Proces Verbal 24.11.2016 sedinta ordinara (153,1 KiB, 166 hits)

  Proces verbal 26.10.2016 sedinta ordinara (236,8 KiB, 177 hits)

  Proces Verbal 08.09.2016 sedinta ordinara (160,5 KiB, 180 hits)

  Proces Verbal 28.07.2016 sedinta ordinara (186,8 KiB, 156 hits)

  Proces Verbal 23.06.2016 sedinta de constituire Consiliul Local (131,3 KiB, 145 hits)

  Proces Verbal 26.05.2016 sedinta ordinara (145,8 KiB, 168 hits)

  Proces Verbal 21.04.2016 sedinta ordinara (147,3 KiB, 150 hits)

  Proces Verbal 31.03.2016 sedinta ordinara (210,5 KiB, 196 hits)

  Proces Verbal 26.02.2016 sedinta ordinara (145,1 KiB, 281 hits)

  Proces Verbal 28.01.2016 sedinta ordinara (154,4 KiB, 281 hits)

  Proces Verbal 08.01.2016 sedinta extraordinara (64,6 KiB, 146 hits)