Proiecte de hotarari

2022

  Proiect HOT. presedinte 012023 extr (40,5 KiB, 4 hits)

  Proiect Hot. acoperirea din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2023 (42,5 KiB, 1 hits)

  Proiect HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat 2023 (54,5 KiB, 1 hits)

  Proiect HOT actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (54,5 KiB, 1 hits)

  DG POD (242,7 KiB, 1 hits)

  DG Pluvial (242,2 KiB, 1 hits)

  Anexa nr. 2- Deviz general (259,3 KiB, 5 hits)

  Anexa nr. 3- Deviz general componenta Recipiente (238,0 KiB, 5 hits)

  Anexa nr. 4- Deviz general componenta Construire statii+CAV-uri (246,1 KiB, 6 hits)

  Anexa nr. 5 - Deviz general componenta Sura Mica (264,4 KiB, 5 hits)

  Anexa nr. 6 Memoriu tehnic - final (6,7 MiB, 3 hits)

  Anexa nr.7- Plan anual de evolutie a tarifelor (124,1 KiB, 5 hits)

  Anexa nr. 1 la ctr asociere (1,3 MiB, 4 hits)

  Anexa nr. 2 la ctr asociere (341,7 KiB, 3 hits)

  Anexa nr. 3 la ctr asociere (326,1 KiB, 4 hits)

  Anexa nr. 4 la ctr asociere (79,9 KiB, 3 hits)

  Anexa nr. 5 la ctr asociere (177,9 KiB, 3 hits)

  Anexa nr. 6 la ctr asociere (101,7 KiB, 3 hits)

  Anexa nr. 7 la ctr asociere (1,7 MiB, 4 hits)

  Anexa nr. 8 la ctr asociere (121,0 KiB, 5 hits)

  Contract de asociere SMID Sibiu actualizat (389,9 KiB, 4 hits)

  proiect HOT.plan de actiuni 2023 (74,5 KiB, 7 hits)

  Proiect HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (113,0 KiB, 5 hits)

  Proiect HOT. taxe locale 2023 (340,0 KiB, 10 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2 2022 (70,5 KiB, 4 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 1 2022 (85,0 KiB, 6 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 122022 (40,0 KiB, 6 hits)

  proiect Hot. predare bunuri apa- canal catre Operator Regional SC APA CANAL SIBIU 2022 (38,0 KiB, 5 hits)

  Proiect Hot. modificare art 2 din Hot nr. 71 din 2022 aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (39,2 KiB, 3 hits)

  Proiect HOT. dare in folosinta gratuita spatiu sediu Politie 2022 (74,5 KiB, 3 hits)

  Proiect HOT. aprobare regulament organizare si functionare ROF RPL OCOLUL ILVIC CINDREL Ocol decembrie 2022 (222,5 KiB, 5 hits)

  Proiect HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (59,1 KiB, 3 hits)

  Proiect HOT aprobare contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (53,8 KiB, 3 hits)

  Orlat FINAL anexele 1,2,3 07.12.2022 (145,5 KiB, 4 hits)

  Anexa nr. 1- SF (13,6 MiB, 4 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV noiembrie 2022 (91,0 KiB, 12 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 112022 (40,0 KiB, 8 hits)

  Proiect HOT. cesiune contract concesiune SC BODNAR & CO SNC - HANZA STELIAN 2022 (52,0 KiB, 11 hits)

  proiect HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2022 (38,5 KiB, 12 hits)

  Proiect Hot. aderarea Comunei Orlat la serviciiile UCA Sibiu (unitate achizitii centralizate) 2022 (50,7 KiB, 15 hits)

  Proiect HOT. presedinte 112022 extr (40,0 KiB, 17 hits)

  Proiect HCL schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (23,2 KiB, 19 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Racian Gheorghe Iulian 2022 (38,5 KiB, 16 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Ruja Ioan si Ruja Monica Iuliana 2022 (41,5 KiB, 15 hits)

  Proiect Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (22,5 KiB, 14 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim III 2022 (143,0 KiB, 14 hits)

  Proiect HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E 2022 (40,0 KiB, 16 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 102022 (40,0 KiB, 14 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2022 (68,0 KiB, 18 hits)

  Proiect Hot. rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (83,5 KiB, 18 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii octombrie 2022 (119,5 KiB, 16 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUZ Construire locuinte cuplate P+E SC GOLDSTAR IMEX SRL (1,5 MiB, 16 hits)

  Proiect de hotarare schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (1,3 MiB, 31 hits)

Proiecte de hotarari luna septembrie 2022

  Proiect Hot. modificare art 1 din Hot nr. 54 din 2022 participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (24,3 KiB, 42 hits)

  Proiect Hot. aprobare vanzare fara licitatie publica teren str Garii 2022 (30,6 KiB, 39 hits)

  Proiect Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala an scolar 2022 - 2023 (49,0 KiB, 40 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 septembrie (72,0 KiB, 39 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor septembrie 2022 (65,5 KiB, 32 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 092022 (40,0 KiB, 30 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2022 (64,0 KiB, 30 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV septembrie 2022 (80,5 KiB, 30 hits)

  proiect HOT. transformare post vacant 2022 (48,0 KiB, 34 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii septembrie 2022 (119,5 KiB, 40 hits)

Proiecte de hotarari luna august 2022

  Proiect Hot mandatare Primar Orlat pentru reprezentare AGA APA CANAL SIBIU 2022 (39,0 KiB, 42 hits)

  Proiect hot. atestare domeniu public 2022 Retea Apa (59,5 KiB, 47 hits)

  Proiect hot. atestare domeniu public 2022 Retea Canalizare (59,0 KiB, 42 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim II 2022 (142,5 KiB, 43 hits)

  Proiect Hot. delegarea gestiunii serviciilor de apa si canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A. 2022 (133,5 KiB, 33 hits)

  Proiect Hot. participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (22,5 KiB, 30 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 082022 (39,5 KiB, 31 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii august 2022 (119,5 KiB, 32 hits)

Proiecte de hotarari sedinta ordinara 23 iunie 2022

  proiect HOT. presedinte sedinta 062022 (39,5 KiB, 54 hits)

  Proiect HOT. schimbare denumire din Camin cultural in Casa de cultura Stelian Stoica 2022 (42,5 KiB, 58 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 21 iulie 2022

  Proiect Hot. completare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (45,5 KiB, 52 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 072022 (39,5 KiB, 51 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim III 2022 (71,5 KiB, 44 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 31 mai 2022

  Proiect Hot. mandatare Primar vot AGA modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (29,0 KiB, 64 hits)

  Proiect Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (90,0 KiB, 62 hits)

  Proiect HOt mandatare primar vot AGA incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (26,2 KiB, 61 hits)

  Proiect Hot mandatare Primar vot AGA pentru ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (29,7 KiB, 58 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (40,5 KiB, 55 hits)

  Proiect HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (41,5 KiB, 53 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim I 2022 (142,0 KiB, 58 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 052022 (39,5 KiB, 52 hits)

  proiect HOT. transformare post guard 2022 (45,0 KiB, 56 hits)

  proiect HOT. transformare post SVSU 2022 (45,0 KiB, 58 hits)

Proiecte hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022

  Proiect Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (70,5 KiB, 52 hits)

  Proiect HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,2 KiB, 57 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (65,5 KiB, 60 hits)

  proiect HOT. presedinte 042022 extr (39,5 KiB, 52 hits)

  Proiect HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (99,5 KiB, 55 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 31 martie 2022

  Proiect HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (47,5 KiB, 47 hits)

  Proiect HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (130,5 KiB, 48 hits)

  Proiect Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (64,0 KiB, 51 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta (126,0 KiB, 55 hits)

  Proiect Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (21,1 KiB, 54 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (123,0 KiB, 50 hits)

 


  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 107 hits)

  Regulament instituire taxa salubritate Comuna Orlat anul 2022 (129,4 KiB, 98 hits)

  Referat modificare proiect buget (104,1 KiB, 97 hits)

Proiecte de hotarari sedinta ordinara 3 februarie 2022

  proiect HOT. presedinte sedinta 022022 (39,5 KiB, 104 hits)

  Proiect Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (81,0 KiB, 98 hits)

  Proiect Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (57,5 KiB, 94 hits)

  Proiect_Hot._aprobare_nivel_maxim_tarife_pentru_serviciile_de_exploatare_forestiera_Ocolul_Silvic_Cindrel_2022.doc (47,0 KiB, 97 hits)

  Proiect Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (61,5 KiB, 104 hits)

  Proiect Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (48,0 KiB, 102 hits)

  Proiect Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (75,2 KiB, 101 hits)

  Proiect HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,5 KiB, 99 hits)

  Proiect HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in judetul Sibiu ADI ECO 2022 (45,5 KiB, 99 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (62,0 KiB, 103 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (119,5 KiB, 102 hits)

–––––––––––––––––––––––––––––

  PROIECT program_investitii 2022 (96,2 KiB, 103 hits)

  ANEXA RAPORT SPECIALITATE BUGET 2022 (337,5 KiB, 99 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support