Proiecte de hotarari

2024

  Proiect Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2024 Ocol Silvic Cindrel (275,2 KiB, 17 hits)

  Proiect Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2024 (223,6 KiB, 16 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 022024 (320,7 KiB, 16 hits)

  Proiect HOT. organizare retea scolara an scolar 2024-2025 (259,7 KiB, 16 hits)

  Proiect HOT. mandatare Primar vot AGA ADI ECO avizare Doc. contract delegare LICITATIE NEGOCIERE Stații (896,4 KiB, 14 hits)

  Proiect HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar pentru anul 2023 (300,0 KiB, 16 hits)

  Proiect HOT. decontare transport functionari publici si personal contractual 2024 (461,3 KiB, 26 hits)

  Proiect Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2024 (228,7 KiB, 17 hits)

  Proiect Hot. aprobare pret referinta masa lemnoasa pe specii grade de accesibilitate , sortiment , natura produsului 2024 (379,4 KiB, 17 hits)

  Proiect Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2024 (270,0 KiB, 17 hits)

  Proiect Hot Buget local Comuna Orlat an 2024 (373,6 KiB, 22 hits)

  Program investitii 2024 Scoala (269,5 KiB, 16 hits)

  Program investitii 2024 buget local Comuna Orlat (319,2 KiB, 24 hits)

  Proiect Hot. acoperirea din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2024 (253,8 KiB, 19 hits)

  Proiect HOT. mandatare Primar UAT-uri vot AGA ADI ECO avizare Documentatie Stații (721,6 KiB, 6 hits)

  proiect HOT. presedinte 012024extr (320,4 KiB, 7 hits)

2023

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii noiembrie 2023 (385,5 KiB, 14 hits)

  Proiect Hot. rectificare buget venituri cheltuieli si lista de investitii Ocol Silvic Cindrel noiembrie 2023 (228,5 KiB, 8 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV 2023 (263,8 KiB, 13 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 112023 (321,0 KiB, 10 hits)

  Proiect HOT. completare nomenclator stradal Comuna Orlat 2023 (212,2 KiB, 20 hits)

  Proiect HOT aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu 2023 (348,2 KiB, 9 hits)

  Proiect HOT. presedinte 102023 extr (320,5 KiB, 17 hits)

  Proiect HOT aprobare studiu de fezabilitate Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR noiembrie 2023 (347,8 KiB, 12 hits)

  Proiect HOT aprobare studiu de fezabilitate Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii Fabrici, Gradinilor PNRR (347,2 KiB, 18 hits)

  Proiect HOT. revocare Hot. nr. 41 din 2023 concesiune teren pentru parc fotovoltaic 2023 (198,7 KiB, 28 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 102023 (319,1 KiB, 16 hits)

  Proiect HOT. mandatare Primar vot AGA ADI ECO modificare tarife zona 1 Sibiu colectare transport Soma (365,6 KiB, 13 hits)

  Proiect HOT. mandatare Primar vot AGA ADI ECO modificare tarife Statii Sura Mica sortare si compostare Soma (543,7 KiB, 16 hits)

  Proiect Hot. aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat octombrie 2023 (452,2 KiB, 18 hits)

  Proiect Hot. aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici pentru proiectul Retea canalizare pluviala str Granicerilor si Avram Iancu oct 2023 (345,9 KiB, 14 hits)

  Proiect Hot aprobare strategia de dezvoltare locala a Comunei Orlat pentru perioada 2023-2027 (196,7 KiB, 19 hits)

  Proiect HOT aprobare deviz general actualizat si indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei octombrie 2023 (346,4 KiB, 13 hits)

  Proiect HOT. prelungire PUG Comuna Orlat an 2023 (200,9 KiB, 19 hits)

  Proiect HOT. cont executie buget local trim III 2023 (362,0 KiB, 12 hits)

  Proiect HOT. aprobare PUZ si RLU 2023 SC ESO-EFIX SRL Construire benzinarie, magazin, terasa, skid GPL 2023 (43,0 KiB, 31 hits)

  proiect HOT. prelungire contract inchiriere spatiu str Granicerilor nr. 111 Aricsan Alina Mihaela 2023 (39,0 KiB, 25 hits)

  Proiect HOT. protocol de colaborare HUB de servicii MMSS asistenta sociala activitati de digitizare a documentelor 2023 (41,2 KiB, 27 hits)

  Proiect Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala an scolar 2023 - 2024 (50,5 KiB, 21 hits)

  Proiect Hot. exprimare acord scoatere temporara si definitiva din circuitul agricol suprafate teren 2023 (60,0 KiB, 26 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 092023 (40,5 KiB, 25 hits)

  Proiect HOT aprobare memoriu tehnic, deviz general , indicatori tehnico economici, plan evolutie tarife Recipiente colectare deseuri SMID jud Sibi (634,8 KiB, 22 hits)

  Proiect HOT. presedinte 092023 extr (319,6 KiB, 38 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii august 2023 (385,9 KiB, 43 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim III 2023 (270,2 KiB, 33 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 082023 (320,5 KiB, 30 hits)

  Proiect Hot. neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire programul laptele si cornul in scoli 2023 (205,8 KiB, 27 hits)

  Proiect Hot. modificare hotarare nr 27 din 2023 pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2023 (206,2 KiB, 32 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT. nr 83 din 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2023 (331,0 KiB, 29 hits)

  Proiect Hot. aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si deviz general actualizat pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat 2023 (453,0 KiB, 34 hits)

  Proiect Hot. acordare mandat Primar vot AGA apeobare STRATEGIA elaborata de ASOCIATIA DE APA SIBIU+ ACT Aditional CD+ aNEXELE 1 SI 2 INDICATORI SERVICIU 2023 (208,6 KiB, 33 hits)

  Proiect Hot. avizarea Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Strategiei de contractare si a Documentatiei de atribuire a Contractului de delegare depozitare Tracon 2023 (unknown, 45 hits)

  Proiect Hot aprobare raportari contabile semestriale, cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel semestrul I 2023, raport gestiune Consiliul de Administratie (301,9 KiB, 33 hits)

  Proiect HOT. presedinte 082023 extr (321,3 KiB, 43 hits)

  Proiect HOT. aprobare documentatie diminuare suprafata teren strada Fabricii 2023 (381,3 KiB, 37 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 072023 (319,9 KiB, 43 hits)

  Proiect Hot. mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru ajustare tarif colectare si transport deseuri municipale Zona 1 Sibiu (540,8 KiB, 41 hits)

  Proiect HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Recipiente colectare deseuri SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (634,4 KiB, 39 hits)

  Proiect HOT aprobare contract asociere actualizat Recipiente colectare deseuri investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (451,2 KiB, 40 hits)

  Proiect HOT. cont executie buget local trim II 2023 (361,1 KiB, 38 hits)

  Proiect HOT aprobare studiu de fezabilitate si indicatori tehnico economici Construire Centru Medical 2023 (342,9 KiB, 40 hits)

  Proiect HOT mandatare Primar vot AGA ADI ECO pentru modificare tarif depozitare Tracon 2023 (643,9 KiB, 45 hits)

  Proiect HOT. aprobare studiu oportunitate si raport evaluare si concesiune cladire si teren pentru centru pregatire profesionala (204,2 KiB, 43 hits)

  Proiect Hot. participare Comuna Orlat constituire ADI POL DEZVOLTARE SIBIU si aprobare statut (928,6 KiB, 46 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 062023 (319,4 KiB, 48 hits)

 

  Anexa 1 Proiect Hot aprobare repartizare profit RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (742,1 KiB, 51 hits)

  Anexa 2 Proiect Hot aprobare repartizare profit RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (912,2 KiB, 49 hits)

  Proiect HOT aprobare participare Comuna Orlat in Parteneriat GAL pentru accesare fonduri MS 2023-2027 (380,0 KiB, 54 hits)

  Proiect Hot aprobare repartizare profit RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (357,5 KiB, 56 hits)

  Proiect HOT aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (346,0 KiB, 49 hits)

  Proiect HOT aprobare studiu de fezabilitate si actualizare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat 2023 (346,0 KiB, 53 hits)

  Proiect HOT. delegarea catre UAT Judetul Sibiu a dreptului de depunere a aplicatiei de finantare pentru proiectul Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu (733,1 KiB, 56 hits)

  Proiect HOT. aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Fabricii 2023 (436,3 KiB, 50 hits)

  Proiect HOT. aprobare documentatie prima inregistrare teren strada Gradinilor 2023 (436,3 KiB, 64 hits)

  Proiect Hot. aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul Modernizare strada Fabricii in localitatea Orlat (449,3 KiB, 52 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim I 2023 (358,0 KiB, 44 hits)

  Proiect hotarare presedinte sedinta (320,2 KiB, 46 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim II 2023 (68,5 KiB, 63 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 042023 (40,0 KiB, 52 hits)

  Proiect HOT. concesiune teren pentru parc fotovoltaic aprilie 2023 (26,0 KiB, 71 hits)

  Proiect HOT. aprobare PUZ si RLU 2023 SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E (42,5 KiB, 48 hits)

  Proiect Hot aprobare situatii financiare si cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2022 (91,0 KiB, 52 hits)

  Proiect HOT aprobare indicatori tehnico economici Extindere si modernizare str Campului 2023 (48,0 KiB, 56 hits)

  proiect HOT. acordare facilitati personalului angajat in cadrul uat Comuna Orlat 2023 (50,0 KiB, 55 hits)

  proiect HOT. inchiriere pasunat 2023 (449,5 KiB, 61 hits)

  Proiect HOT. modificare anexa Hot aprobare actualizare PAAR 2023 (71,5 KiB, 65 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 032023 (40,0 KiB, 56 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim I 2023 (74,0 KiB, 56 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2023 (121,0 KiB, 54 hits)

Proiecte hotarare sedinta ordinara 28 februarie 2023

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 actualizat 7.02.2023 pt sedinta CL feb (18,1 KiB, 82 hits)

  Proiect HOT delegare catre uat jud. Sibiu depunere cerere finantare dotare scoli cu mobilier, materiale 2023 (50,0 KiB, 69 hits)

  Proiect HOT. protocol de colaborare HUB de servicii MMSS asistenta sociala 2023 (42,2 KiB, 87 hits)

  proiect HOT. actualizare program anual achizitii publice 2023 (40,5 KiB, 78 hits)

  Proiect HOT. aprobare actualizare PAAR 2023 (58,5 KiB, 66 hits)

  Proiect Hot. aprobare nivel maxim tarife pentru serviciile de exploatare forestiera Ocolul Silvic Cindrel 2023 (48,5 KiB, 87 hits)

  Proiect Hot. aprobare pret referinta masa lemnoasa pe specii grade de accesibilitate , sortiment , natura produsului 2023 (38,5 KiB, 74 hits)

  Proiect Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2023 (99,0 KiB, 66 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim IV 2022 (144,5 KiB, 80 hits)

  Proiect HOT. desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar pentru anul 2022 (40,5 KiB, 62 hits)

  Proiect HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC ESON EFIX SRL Construire benzinarie , magazin , terasa SKID GPL, magazie cu birouri, spalatorie auto (39,5 KiB, 75 hits)

  Proiect HOT. mandatare Primar vot impotriva majorare tarif Tracon februarie 2023 (23,2 KiB, 60 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 022023 (40,0 KiB, 64 hits)

  Proiect Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2023 (58,0 KiB, 62 hits)

  Proiect Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2023 Ocol Silvic Cindrel (58,0 KiB, 64 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii februarie 2023 (121,0 KiB, 62 hits)

  RAPORT INFORMARE SI CONSULTARE PUBLIC - PUZ SC ESO EFIX SRL Construire locuinte cuplate P+E 2022 (1) (91,3 KiB, 59 hits)


  Proiect HOT. presedinte 022023 extr (40,5 KiB, 63 hits)

  Proiect HOT aprobare plan evolutie tarif, deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (42,9 KiB, 59 hits)

  Proiect HOT aprobare modificare anexe contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2023 (34,9 KiB, 70 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 012023 (40,0 KiB, 61 hits)

  Proiect HOT. organizare retea scolara an scolar 2023-2024 (51,0 KiB, 74 hits)

  Proiect HOT. implementare proiect Extindere sisteme de apa si canalizare pe strazile Salistii , Fabrici , Gradinilor localitatea Orlat Comuna Orlat judetul Sibiu PNRR 2023 (90,0 KiB, 66 hits)

  Proiect HOT. desemnarea reprezentantului Consiliului Local Orlat in Consiliul de Administratie al RPL OCOLUL ILVIC CINDREL RA 2023 (115,5 KiB, 78 hits)

  Proiect HOT. aprobare documentatie dezmembrare teren bloc Complex 2023 (47,0 KiB, 66 hits)

  Proiect Hot implementare proiect GAL Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (76,0 KiB, 67 hits)

  Proiect Hot Buget local Comuna Orlat an 2023 (177,0 KiB, 87 hits)

  Proiect HOT aprobare indicatori tehnico economici Retea canalizare pluviala strada Sergiu Cipariu 2023 (57,0 KiB, 66 hits)

  Proiect - Plan anual achizitii publice pentru 2023 (17,8 KiB, 79 hits)

  Formular program_investitii_buget 2023 (371,0 KiB, 71 hits)

2022

  Proiect HOT. presedinte 012023 extr (40,5 KiB, 79 hits)

  Proiect Hot. acoperirea din excedentul bugetului local a golurilor temporare de casa la sectiunea de functionare an 2023 (42,5 KiB, 88 hits)

  Proiect HOT actualizare indicatori tehnico economici Retea canalizare apa pluviala strazile Granicerilor si Avram Iancu in localitatea Orlat 2023 (54,5 KiB, 75 hits)

  Proiect HOT actualizare indicatori tehnico economici Pod legatura intre strada Fabricii si strada Mocanitei 2023 (54,5 KiB, 88 hits)

  DG POD (242,7 KiB, 72 hits)

  DG Pluvial (242,2 KiB, 73 hits)

  Anexa nr. 2- Deviz general (259,3 KiB, 72 hits)

  Anexa nr. 3- Deviz general componenta Recipiente (238,0 KiB, 69 hits)

  Anexa nr. 4- Deviz general componenta Construire statii+CAV-uri (246,1 KiB, 77 hits)

  Anexa nr. 5 - Deviz general componenta Sura Mica (264,4 KiB, 70 hits)

  Anexa nr. 6 Memoriu tehnic - final (6,7 MiB, 73 hits)

  Anexa nr.7- Plan anual de evolutie a tarifelor (124,1 KiB, 73 hits)

  Anexa nr. 1 la ctr asociere (1,3 MiB, 73 hits)

  Anexa nr. 2 la ctr asociere (341,7 KiB, 67 hits)

  Anexa nr. 3 la ctr asociere (326,1 KiB, 67 hits)

  Anexa nr. 4 la ctr asociere (79,9 KiB, 69 hits)

  Anexa nr. 5 la ctr asociere (177,9 KiB, 68 hits)

  Anexa nr. 6 la ctr asociere (101,7 KiB, 75 hits)

  Anexa nr. 7 la ctr asociere (1,7 MiB, 74 hits)

  Anexa nr. 8 la ctr asociere (121,0 KiB, 80 hits)

  Contract de asociere SMID Sibiu actualizat (389,9 KiB, 69 hits)

  proiect HOT.plan de actiuni 2023 (74,5 KiB, 78 hits)

  Proiect HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (113,0 KiB, 73 hits)

  Proiect HOT. taxe locale 2023 (340,0 KiB, 79 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 2 2022 (70,5 KiB, 66 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV decembrie 1 2022 (85,0 KiB, 77 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 122022 (40,0 KiB, 80 hits)

  proiect Hot. predare bunuri apa- canal catre Operator Regional SC APA CANAL SIBIU 2022 (38,0 KiB, 73 hits)

  Proiect Hot. modificare art 2 din Hot nr. 71 din 2022 aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (39,2 KiB, 81 hits)

  Proiect HOT. dare in folosinta gratuita spatiu sediu Politie 2022 (74,5 KiB, 79 hits)

  Proiect HOT. aprobare regulament organizare si functionare ROF RPL OCOLUL ILVIC CINDREL Ocol decembrie 2022 (222,5 KiB, 82 hits)

  Proiect HOT aprobare deviz general , indicatori tehnico economici Investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (59,1 KiB, 83 hits)

  Proiect HOT aprobare contract asociere actualizat proiect SMID si investitii complementare SMID jud Sibiu ADI ECO 2022 (53,8 KiB, 88 hits)

  Orlat FINAL anexele 1,2,3 07.12.2022 (145,5 KiB, 86 hits)

  Anexa nr. 1- SF (13,6 MiB, 66 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV noiembrie 2022 (91,0 KiB, 77 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 112022 (40,0 KiB, 71 hits)

  Proiect HOT. cesiune contract concesiune SC BODNAR & CO SNC - HANZA STELIAN 2022 (52,0 KiB, 92 hits)

  proiect HOT. prelungire contract inchiriere cabinet veterinar Onivet 2022 (38,5 KiB, 85 hits)

  Proiect Hot. aderarea Comunei Orlat la serviciiile UCA Sibiu (unitate achizitii centralizate) 2022 (50,7 KiB, 96 hits)

  Proiect HOT. presedinte 112022 extr (40,0 KiB, 91 hits)

  Proiect HCL schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (23,2 KiB, 94 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Racian Gheorghe Iulian 2022 (38,5 KiB, 78 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Ruja Ioan si Ruja Monica Iuliana 2022 (41,5 KiB, 92 hits)

  Proiect Hot. aprobare cuantum si numar burse elevi an scolar 2022-2023 (22,5 KiB, 96 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim III 2022 (143,0 KiB, 85 hits)

  Proiect HOT. insusire raport informare si consultare PUZ SC GOLDSTAR IMEX SRL Construire locuinte cuplate P+E 2022 (40,0 KiB, 100 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 102022 (40,0 KiB, 81 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV octombrie 2022 (68,0 KiB, 87 hits)

  Proiect Hot. rectificare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (83,5 KiB, 98 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii octombrie 2022 (119,5 KiB, 85 hits)

  Raportul informarii si consultarii publicului PUZ Construire locuinte cuplate P+E SC GOLDSTAR IMEX SRL (1,5 MiB, 88 hits)

  Proiect de hotarare schimbare denumire strada din strada Abatorului in strada Dr Nicolae Galani (1,3 MiB, 100 hits)

Proiecte de hotarari luna septembrie 2022

  Proiect Hot. modificare art 1 din Hot nr. 54 din 2022 participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (24,3 KiB, 119 hits)

  Proiect Hot. aprobare vanzare fara licitatie publica teren str Garii 2022 (30,6 KiB, 115 hits)

  Proiect Hot. desemnare reprezentant consiliul de administratie scoala an scolar 2022 - 2023 (49,0 KiB, 110 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 septembrie (72,0 KiB, 103 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor septembrie 2022 (65,5 KiB, 107 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 092022 (40,0 KiB, 102 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim III septembrie 2022 (64,0 KiB, 109 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim IV septembrie 2022 (80,5 KiB, 97 hits)

  proiect HOT. transformare post vacant 2022 (48,0 KiB, 101 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii septembrie 2022 (119,5 KiB, 125 hits)

Proiecte de hotarari luna august 2022

  Proiect Hot mandatare Primar Orlat pentru reprezentare AGA APA CANAL SIBIU 2022 (39,0 KiB, 129 hits)

  Proiect hot. atestare domeniu public 2022 Retea Apa (59,5 KiB, 128 hits)

  Proiect hot. atestare domeniu public 2022 Retea Canalizare (59,0 KiB, 113 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim II 2022 (142,5 KiB, 127 hits)

  Proiect Hot. delegarea gestiunii serviciilor de apa si canalizare catre APĂ CANAL SIBIU S.A. 2022 (133,5 KiB, 112 hits)

  Proiect Hot. participare Comuna Orlat cu capital - actionar la APA CANAL SIBIU S.A. 2022 (22,5 KiB, 93 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 082022 (39,5 KiB, 95 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii august 2022 (119,5 KiB, 110 hits)

Proiecte de hotarari sedinta ordinara 23 iunie 2022

  proiect HOT. presedinte sedinta 062022 (39,5 KiB, 117 hits)

  Proiect HOT. schimbare denumire din Camin cultural in Casa de cultura Stelian Stoica 2022 (42,5 KiB, 124 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 21 iulie 2022

  Proiect Hot. completare hotarare pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (45,5 KiB, 121 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 072022 (39,5 KiB, 112 hits)

  Proiect Hot. Rectificare buget trim III 2022 (71,5 KiB, 109 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 31 mai 2022

  Proiect Hot. mandatare Primar vot AGA modificare tarif sortare compostare Statii ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 1 la contract delegare 2037din 29.12.2020 (29,0 KiB, 136 hits)

  Proiect Hot cont executie RPL Ocol Silvic Cindrel an 2021 (90,0 KiB, 126 hits)

  Proiect HOt mandatare primar vot AGA incheiere act aditional 10 la contract 277 din 2016 ADI ECO - SOMA (26,2 KiB, 125 hits)

  Proiect Hot mandatare Primar vot AGA pentru ajustare tarif Zona 1 Sibiu ADI ECO - SOMA 2022 act aditional 9 la contractul nr. 277 din 2016 (29,7 KiB, 133 hits)

  Proiect HOT. acceptare donatie teren de la Dracos Mioara str Salistii 2022 (40,5 KiB, 121 hits)

  Proiect HOT. acordare mandat tarife conexe ASOCIATIA DE APA SIBIU 2022 (41,5 KiB, 130 hits)

  proiect HOT. cont executie buget local trim I 2022 (142,0 KiB, 129 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta 052022 (39,5 KiB, 115 hits)

  proiect HOT. transformare post guard 2022 (45,0 KiB, 123 hits)

  proiect HOT. transformare post SVSU 2022 (45,0 KiB, 121 hits)

Proiecte hotarari sedinta extraordinara 19 aprilie 2022

  Proiect Hot. aprobare cerere de finantare si deviz general pentru proiectul Extindere retea de distributie gaze naturale str Cristianului, Salistii , Campului, Poienitei in localitatea Orlat 2022 (70,5 KiB, 138 hits)

  Proiect HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze aprobarea ajustarii tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,2 KiB, 159 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel nr 5 din 2022 (65,5 KiB, 131 hits)

  proiect HOT. presedinte 042022 extr (39,5 KiB, 119 hits)

  Proiect HOT. transformare functie publica vacanta 2022 (99,5 KiB, 129 hits)

Proiecte hotarari sedinta ordinara 31 martie 2022

  Proiect HOT. acordare mandat semnare act aditional Contract Delegare Asociatia der Apa Sibiu 2022 (47,5 KiB, 120 hits)

  Proiect HOT. aprobare actualizare PAAR 2022 (130,5 KiB, 112 hits)

  Proiect Hot. completare HOT aprobare buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel an 2022 (64,0 KiB, 115 hits)

  proiect HOT. presedinte sedinta (126,0 KiB, 118 hits)

  Proiect Hot.aprobare cuantum si numar burse elevi semestrul II an scolar 2021-2022 (21,1 KiB, 119 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama stat de functii martie 2022 (123,0 KiB, 122 hits)

 


  anexe regulament taxa salubritate 2022 (232,7 KiB, 216 hits)

  Regulament instituire taxa salubritate Comuna Orlat anul 2022 (129,4 KiB, 188 hits)

  Referat modificare proiect buget (104,1 KiB, 162 hits)

Proiecte de hotarari sedinta ordinara 3 februarie 2022

  proiect HOT. presedinte sedinta 022022 (39,5 KiB, 168 hits)

  Proiect Hot. buget venituri cheltuieli Ocol Silvic Cindrel 2022 (81,0 KiB, 173 hits)

  Proiect Hot. volum si destinatie masa lemnoasa 2022 Ocol Silvic Cindrel (57,5 KiB, 162 hits)

  Proiect_Hot._aprobare_nivel_maxim_tarife_pentru_serviciile_de_exploatare_forestiera_Ocolul_Silvic_Cindrel_2022.doc (47,0 KiB, 184 hits)

  Proiect Hot. pret vanzare directa lemn fasonat din depozit 2022 (61,5 KiB, 183 hits)

  Proiect Hot anulare obligatii fiscale debitori persoane juridice radiati de Registrul Comertului 2022 (48,0 KiB, 173 hits)

  Proiect Hot Buget local Comuna Orlat an 2022 (75,2 KiB, 162 hits)

  Proiect HOT. mandatarea primarului comunei Orlat in AGA ADI ECO Sibiu sa voteze impotriva solicitarii S.C. TRACON S.R.L. majorare tarif 2022 (23,5 KiB, 178 hits)

  Proiect HOT. Regulament Instituire si Administrare Taxa Salubritate in judetul Sibiu ADI ECO 2022 (45,5 KiB, 175 hits)

  Proiect Hot. modificare HOT. nr 86 din 2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor februarie 2022 (62,0 KiB, 176 hits)

  Proiect HOT.modificare organigrama +stat de functii februarie 2022 (119,5 KiB, 180 hits)

–––––––––––––––––––––––––––––

  PROIECT program_investitii 2022 (96,2 KiB, 167 hits)

  ANEXA RAPORT SPECIALITATE BUGET 2022 (337,5 KiB, 165 hits)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support